Cải cách hành chính ở ngành Tư pháp

Thứ Ba, 06/10/2020, 15:56 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng trong sạch, vững mạnh, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều năm qua, công tác này luôn được Sở Tư pháp quan tâm thực hiện.

Ngành thường xuyên quán triệt Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, các quyết định, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Bộ Tư pháp về CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ). Tăng cường tuyên truyền công tác này với nhiều hình thức: Đăng tải kế hoạch CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên Trang thông tin điện tử thành phần; thông tin nội dung, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hằng năm của Sở; thực hiện kiểm điểm các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại cuộc họp giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn của các phòng, đơn vị...

cán bộ Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng đẩy mạnh  tuyên truyền về CCHC, nhất là cải cách TTHC đến với người dân, giúp họ hiểu rõ, dễ tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích dịch vụ công trực tuyến...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, trong đó có CCHC, Sở Tư pháp chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Từ năm 2011 đến nay, Sở đã cử gần 400 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, quốc phòng, an ninh... Thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thông qua thi tuyển.

Mặt khác, Sở cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; thường xuyên rà soát, cập nhật Quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với quy định của tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan. 100% CBCCVC thuộc Sở nắm rõ nội dung và nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, tập huấn cho CBCC về CCTTHC, quản trị và hành chính công.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng thường xuyên kiểm tra công tác CCHC tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Thông qua đó càng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về thực hiện công tác CCHC; đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất công tác này.

Cán bộ thôn Nhâm Cao (xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình tại hộ dân. Ảnh: Hoàng Giang.
Cán bộ thôn Nhâm Cao (xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình tại hộ dân. Ảnh: Hoàng Giang

Chính bởi vậy, các tập thể, cá nhân thuộc Sở đều nghiêm túc triển khai thực hiện công tác CCHC; tích cực vào cuộc trong thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực tư pháp được thực hiện tại địa phương, trọng tâm là cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Từ năm 2015 đến nay, trên 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được UBND tỉnh công bố đã được cắt giảm thời gian giải quyết. Còn lại một số TTHC do quy định về thời gian giải quyết ngắn, thực hiện trong ngày, một số TTHC liên thông nhiều cơ quan cùng thực hiện thời gian quy định đã tối giản nên không thể cắt giảm thời gian để đảm bảo kết quả giải quyết TTHC cho công dân không bị chậm, muộn.

Sở cũng thường xuyên cập nhật Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp của Bộ Tư pháp để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC 3 cấp theo các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Và ngay sau khi có quyết định công bố của UBND tỉnh, Sở xây dựng quy trình giải quyết TTHC, nội dung chi tiết thực hiện TTHC gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông để cập nhật công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và niêm yết công khai tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC theo quy định.

Hiện Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận và giải quyết 122/152 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó 105/122 thủ tục thực hiện theo tiêu chí 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm); 17/122 thủ tục thực hiện theo tiêu chí 3 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả tại Trung tâm). Còn 30 TTHC thực hiện tại đơn vị giải quyết TTHC theo quy định của luật chuyên ngành (Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý).

Trong 152 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hiện đã có 94 thủ tục đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của Sở luôn đảm bảo theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp những năm gần đây với tần suất giao dịch cao đã nhiều lần nhận được thư khen, cám ơn của doanh nghiệp, cá nhân. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết hơn 124.000 hồ sơ.

Sự nỗ lực của mỗi CBCCVC ngành Tư pháp trong CCHC đã góp phần mang lại tiện tích lớn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Cầm Khuê

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.