Trung tâm học tập cộng đồng: Hiệu quả từ việc "cần gì học nấy"

Thứ Ba, 08/09/2020, 13:04 [GMT+7]
.
.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, toàn tỉnh hiện có 177 trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) tại 177 xã, phường, thị trấn. Nhờ thực hiện tốt phương châm “cần gì học nấy”, hệ thống trung tâm HTCĐ trong tỉnh đã huy động được đông đảo nhân dân tham gia học tập, góp phần tích cực vào việc xóa mù chữ và chống tái mù, phổ cập tin học và ngoại ngữ, đào tạo nghề cho toàn dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

Lớp xóa mù chữ do Trung tâm HTCĐ xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tổ chức.
Lớp xóa mù chữ do Trung tâm HTCĐ xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tổ chức.

Ghi nhận tại huyện Tiên Yên, chúng tôi được biết, hiện địa phương đang có 11 trung tâm HTCĐ. So với những địa phương là thành phố, thị xã thì hoạt động của các trung tâm HTCĐ tại Tiên Yên được đánh giá là khó khăn hơn. Với địa hình trải rộng, dân cư phân bố không tập trung, giao thông ở các thôn bản vùng cao còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tại các trung tâm HTCĐ còn nhiều hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiên Yên, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các trung tâm HTCĐ của huyện luôn nỗ lực vượt khó vươn lên. Hàng năm, các trung tâm đều sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ để tăng cường cơ sở vật chất và chủ động mở các lớp tập huấn theo nhu cầu của nhân dân ngay tại trung tâm hoặc các nhà văn hoá thôn, khu.

Trung bình hàng năm, các trung tâm HTCĐ của huyện mở từ 150-200 lớp cho trên 10.000 lượt người học, bao gồm các lớp khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tập huấn các mô hình kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học nghề, các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ xã, thôn, bản, các đoàn thể, xoá mù chữ… Sau khi học xong, hầu hết học viên đều vận dụng tốt kiến thức vào cuộc sống lao động, sản xuất.

Không chỉ huyện Tiên Yên, tại các địa phương trong tỉnh, hoạt động của hệ thống trung tâm HTCĐ cũng đang được phát huy khá hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Hội Khuyến học tỉnh và Sở GD&ĐT thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo các trung tâm HTCĐ. Hội và Sở còn chú trọng kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý; tham mưu cho tỉnh, đề xuất các địa phương đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm HTCĐ. Về cơ bản, các trung tâm đều thực hiện tốt phương châm “Cần gì học nấy”.

Lớp xóa mù chữ do Trung tâm HTCĐ xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tổ chức.
Lớp xóa mù chữ do Trung tâm HTCĐ xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tổ chức.

Bằng những nội dung học tập thiết thực, gắn với yêu cầu cuộc sống, trung tâm HTCĐ đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi…

Theo đánh giá của các huyện, thị xã, thành phố, năm 2019, toàn tỉnh có 50,53% trung tâm HTCĐ xếp loại tốt, 38,17% trung tâm HTCĐ xếp loại khá. Một số địa phương được đánh giá xếp loại tốt trong chỉ đạo hoạt động các trung tâm HTCĐ là: Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái, Đông Triều…

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh cùng Sở GD&ĐT còn thường xuyên phối hợp kiểm tra việc thực hiện Thông tư 44/TT-BGDĐT về xây dựng “cộng đồng học tập” cấp xã ở một số huyện, thị xã, thành phố; xã, phường.

Thông qua đó, rút kinh nghiệm chung, thúc đẩy phong trào xây dựng “cộng đồng học tập” cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trung tâm HTCĐ. Từ đó, phấn đấu xây dựng “thành phố học tập”, “huyện, thị xã học tập” theo Chỉ thị số 04-CT/TU (27/4/2016) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Được biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hơn nữa, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh và ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản để nắm chắc yêu cầu của người học làm cơ sở xây dựng nội dung, chương trình học; duy trì các lớp học liên tục, huy động được nhiều người tham gia học tập. Cùng với đó là chỉ đạo trung tâm HTCĐ tham gia tích cực vào việc xóa mù chữ và chống tái mù vào việc phổ cập tin học và ngoại ngữ cho toàn dân.

Có thể thấy, với nhiều hoạt động thiết thực, hệ thống trung tâm HTCĐ của tỉnh đã góp phần giúp nhân dân nâng cao nhận thức về tự học, học tập suốt đời, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.