Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư

Thứ Hai, 07/09/2020, 08:00 [GMT+7]
.
.

Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư là nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động và chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn. Vì thế, việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài được Tỉnh Đoàn thực hiện trong suốt thời gian qua, mang ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức đoàn.

Tỉnh Đoàn tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 cụm thành phố, thị xã
Tỉnh Đoàn tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 cụm thành phố, thị xã.

Theo số liệu của Tỉnh Đoàn, tỷ lệ đoàn viên sinh hoạt trên địa bàn dân cư trung bình chiếm 22% đoàn viên toàn tỉnh, tỷ lệ đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh trung bình chiếm 26% tổng cơ sở đoàn; tỷ lệ chi đoàn dân cư trung bình chiếm 34% tổng số chi đoàn toàn tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động ở các thôn, khu.

Nhưng thực tế cho thấy, hoạt động chi đoàn ở thôn, khu vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động còn thấp. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Năng lực, trình độ, nghiệp vụ của cán bộ đoàn còn yếu.

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động chi đoàn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo. Đội ngũ bí thư chi đoàn thay đổi nhanh, nhưng chưa chuẩn bị lực lượng thay thế; công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Đoàn cấp trên đối với hoạt động của chi đoàn chưa thường xuyên…

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh Đoàn đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2022; nhân rộng mô hình “Chi đoàn, đoàn viên sinh hoạt hai đầu mối”, “Chi đoàn, Đoàn cơ sở chủ động công tác”. Công tác chỉ đạo, nắm bắt, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi đoàn tại từng địa bàn được triển khai thường xuyên với chủ trương 1+2 (một năm ít nhất có 2 tháng đi cơ sở); tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, củng cố các chi đoàn yếu trên địa bàn.

Thành lập chi đoàn mới, Chi đoàn Bưu Điện – Liên Việt, huyện Hải Hà.
Một buổi sinh hoạt của Chi đoàn Bưu Điện - Liên Việt (huyện Hải Hà).

Các cấp bộ đoàn cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ sở đoàn; đảm bảo sinh hoạt chi đoàn thôn, khu được duy trì hằng tháng, quý và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư trong dịp hè.

Tỉnh Đoàn cũng tập trung triển khai đồng bộ công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương. Hàng năm, đoàn cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cấp xã để tổ chức các lớp bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kế nhiệm. Định kỳ 3 tháng, cấp tỉnh tổ chức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến từ tỉnh tới các chi đoàn. Định kỳ 2 năm/lần, cấp tỉnh đến huyện tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn giỏi; khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ bí thư chi đoàn có thành tích xuất sắc.

Đoàn thanh niên phường Yên Thọ (TX Đông Triều) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới
Đoàn thanh niên phường Yên Thọ (TX Đông Triều) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn bằng nhiều hình thức sẽ giúp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn. Có thể kể đến việc thực hiện sinh hoạt chi đoàn ghép, tổ chức sinh hoạt luân phiên theo cụm, phân công chi đoàn mạnh hỗ trợ chi đoàn yếu; ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, tập hợp thanh niên qua mạng xã hội, khuyến khích sinh hoạt theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh, huyện tới cấp xã...

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư ngày càng có sự tiến bộ rõ nét, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Vân Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.