Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn

Thứ Tư, 30/09/2020, 13:10 [GMT+7]
.
.

Với phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Nhờ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có trình độ, chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm với công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

ĐVTN TX Quảng Yên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.
ĐVTN TX Quảng Yên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là một trong những khâu quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của mỗi tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua Huyện Đoàn Ba Chẽ đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Tiêu biểu là tạo dựng môi trường cho cán bộ Đoàn thể hiện năng lực thông qua việc luân chuyển, điều động xuống cơ sở. Thông qua môi trường thực tế này, đội ngũ cán bộ đoàn có điều kiện được trải nghiệm, tôi luyện, rèn giũa, từ đó phát huy tốt năng lực của mình.

Hay như huyện Bình Liêu, Hải Hà, xác định bồi dưỡng, nâng cao lý luận, trình độ cho cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, Huyện Đoàn các địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận cho từng cán bộ Đoàn cơ sở. Qua đó, từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.

Đặc biệt, nhiều đơn vị Đoàn cấp huyện tổ chức hội nghị, diễn đàn, mời giảng viên về giảng tại các hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên những kiến thức sâu, sát và phù hợp nhất. Tính riêng trong năm 2019, BCH Đoàn và Đoàn các cấp huyện đã tổ chức được 25 lớp học 6 bài lý luận chính trị cho trên 2.700 lượt đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Bình Liêu mở lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội cho ĐVTN trên địa bàn.
Bình Liêu mở lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội cho ĐVTN trên địa bàn.

Với nguyên tắc “Cán bộ là gốc của mọi công việc”,“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, công tác cán bộ Đoàn luôn được BCH, BTV Tỉnh Đoàn đặc biệt xem trọng từ khâu tuyển dụng, quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển, điều động, đánh giá, khen thưởng. Cùng với đó là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cũng như ban hành các cơ chế, chính sách thỏa đáng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, qua đó thu hút nhiều cán bộ trình độ, chuyên môn chất lượng cao.

Trong những năm qua, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đoàn luôn được củng cố vững mạnh; một số khâu trong công tác cán bộ được nâng lên, như bổ nhiệm thông qua thi tuyển; luân chuyển để đào tạo cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn cấp tỉnh... Việc tập hợp, kết nạp đoàn viên, hội viên được quan tâm thông qua việc kết nạp mới từ 20.000 đoàn viên mỗi năm.  

Đặc biệt, BTV Tỉnh Đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội và bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư cho cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời, phối hợp trao đổi và kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, chọn cử cán bộ Đoàn đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch giữ các chức vụ chủ chốt của Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của BTV Tỉnh ủy và cấp ủy quản lý cán bộ.  

ĐVTN Xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các nhà văn hoá thôn
ĐVTN Xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các nhà văn hoá thôn.

Cùng với đó, chỉ đạo BTV Đoàn các cấp tăng cường tập huấn theo chuyên đề, các kỹ năng, kiến thức cần thiết cho cán bộ Đoàn các cấp theo phân cấp quản lý như công tác tuyên giáo, xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, xây dựng lực lượng nòng cốt của Đoàn, các lớp thiết kế tuyên truyền cho Đoàn, chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn; thường xuyên sơ kết và nhân rộng các cách làm hay trong công tác xây dựng Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Tiếp tục xác định công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, BCH, BTV Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các tổ chức Đoàn thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình các khâu trong công tác cán bộ; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp về công tác cán bộ Đoàn, nhất là tham mưu quy hoạch, đào tạo, chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác thu hút, tập hợp, thế hệ trẻ, đặc biệt là phát huy các tài năng trẻ trên các lĩnh vực; tạo môi trường, điều kiện làm việc hiệu quả cho cán bộ Đoàn các cấp.

Yến Vy

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.