Hải Hà: Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Thứ Tư, 09/09/2020, 11:14 [GMT+7]
.
.

Cùng với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, huyện Hải Hà đã có những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Lãnh đạo huyện Hải Hà tặng hoa chúc mững Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thành
Lãnh đạo huyện Hải Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thành.

Huyện Hải Hà đã thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, bổ nhiệm CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, huyện đã chủ động rà soát, bổ sung 121 đồng chí vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026), đảm bảo đội ngũ CBCCVC đưa vào quy hoạch phải đáp ứng năng lực, phẩm chất, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh quy hoạch.

Huyện cũng rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế về công tác tổ chức cán bộ; quy chế điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Rà soát, thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, điều động người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 7 năm trở lên tại một vị trí. Sắp xếp cán bộ các xã, thị trấn sau khi thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kiện toàn cán bộ, ủy ban kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; thực hiện điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo huyện Hải Hà và Sở Y tế Quảng Ninh cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ khuyện Hải Hà lần thứ XXII.
Lãnh đạo huyện Hải Hà và Sở Y tế Quảng Ninh cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII.

Song song với đó, Hải Hà tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCCVC. Như thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2020; mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng quốc phòng an ninh. Phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho 81 CBCCVC huyện. Ban hành kế hoạch tổ chức 10 lớp đào tạo về trình độ lý luận, chính trị; bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC trong năm 2020; đăng ký 52 lượt CBCCVC bồi dưỡng nghiệp vụ theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của tỉnh; cử 7 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh ủy tổ chức.

Huyện Hải Hà tổ chức lớp tập huấn một số nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ hội phụ nữa ngày 7/9.
Huyện Hải Hà tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ hội phụ nữ (9/2020).

Đối với công tác phân loại CBCCVC, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà đã chỉ đạo các ban xây dựng đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc bám sát những quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với đánh giá thực hiện cam kết của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Hải Hà đã thực hiện các chính sách tinh giản biên chế đối với 35 CBCCVC; hoàn thiện hỗ trợ kinh phí thôi việc cho 35 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCC do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, Hải Hà cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về quản lý, sử dụng CBCCVC. Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp, đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với CBCCVC và đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn các xã miền núi; đăng ký nhu cầu học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030.

Thế Anh (CTV)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.