Để nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS

Thứ Sáu, 11/09/2020, 13:27 [GMT+7]
.
.

Phân luồng học sinh sau THCS là định hướng phân bổ tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, hướng đi vào các luồng để tiếp tục học tập theo các chương trình giáo dục khác nhau hoặc tham gia vào thị trường lao động, tùy thuộc vào năng lực, sở trường, nguyện vọng của bản thân học sinh và điều kiện thực tế, nhu cầu nhân lực của xã hội. Tại Quảng Ninh, chủ trương này đã được tỉnh thực hiện trong nhiều năm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tiết thực hành cắt tỉa hoa của học viên Trung tâm HN&GDTX tỉnh.
Tiết thực hành kỹ thuật cắt tỉa hoa của học viên Trung tâm HN&GDTX tỉnh.

Từ năm học 2016-2017, thực hiện định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Trung tâm HN&GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện (gọi tắt là các trung tâm GDTX) chỉ tuyển sinh đối tượng lớp 10 học văn hóa kết hợp học trung cấp nghề. Hàng năm, những trung tâm này tích cực liên kết với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện đào tạo trình độ trung cấp.

Bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, Giám đốc Trung tâm HN&GDTX tỉnh cho biết: Trong thời gian học nghề tại Trung tâm, học viên đồng thời học văn hóa THPT theo chương trình GDTX hệ 3 năm. Sau nghi tốt nghiệp, học viên vừa có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề vừa có bằng tốt nghiệp THPT. Đến thời điểm này, Trung tâm mới chỉ có 1 khóa (2016-2019) hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp nghề ra trường. Các em đã được Trung tâm liên hệ với các tập đoàn tuyển dụng như: Tập đoàn FLC chi nhánh Quảng Ninh, Công ty du thuyền BHAYA và một số khách sạn tư nhân, nhà hàng trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, mặc dù học viên đã lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân ngay từ lớp 10, tuy nhiên số học viên làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp mới chỉ đạt 52%, số học viên làm trái nghề vẫn còn cao. Qua kết quả khảo sát, thời gian tới, Trung tâm từng bước sẽ điều chỉnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS để góp phần thực hiện tốt chủ trương định hướng phân luồng học sinh, đồng thời nâng cao tỷ lệ học viên làm đúng nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp.

Theo Sở GD&ĐT, công tác phân luồng học sinh sau THCS ngày càng được tỉnh và ngành Giáo dục chú trọng. Năm học 2019-2020, trên địa bàn tỉnh có 20 cơ sở dạy học chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề, gồm 14 trung tâm GDTX, 6 cơ sở GDTX tại các trường đại học, cao đẳng với trên 6.500 học viên học văn hóa kết hợp học nghề.

Giờ thực hành điện
Giờ thực hành đấu mạch điện động cơ ba pha của học viên Trung tâm HN&GDTX tỉnh.

Năm học vừa qua, công tác quản lý dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở GDNN được giao cho các trung tâm GDTX thực hiện. Việc đổi mới trên đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực. Đó là có sự hỗ trợ trong công tác quản lý, trao đổi chuyên môn đối với việc dạy các môn văn hóa GDTX cấp THPT, ôn thi THPT của lãnh đạo, giáo viên các trung tâm GDTX đối với các cơ sở GDTX trực thuộc các cơ sở GDNN. Cùng với đó, tận dụng khai thác đội ngũ giáo viên dạy văn hóa cấp THPT của cả hai đơn vị trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động giáo dục; khai thác được cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy một số môn đặc thù của cơ sở GDNN.

Tuy nhiên, công tác phân luồng vẫn còn một số tồn tại, bất cập. Đó là, chất lượng dạy văn hóa cấp THPT theo chương trình GDTX chưa cao, chất lượng đào tạo nghề chưa có cơ sở đánh giá chính xác. Một số trung tâm, việc duy trì sĩ số học viên còn gặp nhiều khó khăn, số lượng học viên bỏ học nhiều như: Ba Chẽ, Cô Tô, Tiên Yên, Hạ Long, Bình Liêu... Một số giáo viên dù đã đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, được biết, Sở GD&ĐT đã đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo việc triển khai tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh đối với GDTX. Cùng với đó, Sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh, UBND các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trung tâm GDTX, đặc biệt là các trung tâm GDTX cấp huyện; tiếp tục ban hành cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS, hỗ trợ các nhà đầu tư tăng cường đầu tư cho GDTX và dạy nghề.

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.