Ba Chẽ: Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 29/09/2020, 14:34 [GMT+7]
.
.

Ba Chẽ có phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều; địa hình chia cắt; nguồn lực đầu tư hạn chế... khiến việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Hội LHPN huyện Ba Chẽ nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên tại xã Nam Sơn.
Cán bộ Hội LHPN huyện Ba Chẽ nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên tại xã Nam Sơn. Ảnh: Hoài Minh

Để đưa Ba Chẽ từng bước phát triển, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Ba Chẽ đã dành nguồn lực đầu tư cho địa phương. Trước mắt, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, nòng cốt là các tổ chức đoàn thể, bám sát số lượng hội viên của mình, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện các chương trình, nhiệm vụ địa phương. Nhờ đó, ý thức, nhận thức của người dân nơi đây từng bước thay đổi. Bà con chủ động hơn trong lao động sản xuất; loại bỏ những tập tục; tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM bằng cách hiến đất mở rộng đường giao thông, vệ sinh môi trường từ việc ăn ở hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất đảm bảo đúng quy định...

Trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, Ba Chẽ chú trọng đến vùng sâu. Đến nay, giao thông kết nối giữa huyện với các xã, thôn, bản được bê tông hóa 100%; các tuyến đường tránh lũ và điểm ngập lụt được cải tạo, nâng cấp, cơ bản đảm bảo an toàn mùa mưa bão; nhiều hồ chứa nước được xây dựng đã góp phần cung cấp nước sạch và tưới tiêu cho nông dân… Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã đôn đốc các xã tổ chức thi công hoàn thành khối lượng, giải ngân nguồn vốn thực hiện 35 dự án, công trình (trả nợ 17 công trình, triển khai 18 dự án, công trình mới), khối lượng thực hiện đạt trên 96% kế hoạch vốn phân bổ. Đồng thời, huyện phê duyệt 19 dự án phát triển sản xuất, kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế về rừng và đất rừng, 9 tháng năm 2020, toàn huyện đã trồng trên 3.77ha rừng sản xuất (đạt 125,73% kế hoạch và bằng 122,7% so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài ra, huyện còn tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất giống, trồng rừng gỗ lớn và dược liệu tại Thái Nguyên. Qua đó, đã tạo điều kiện để cán bộ phụ trách lâm nghiệp và người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm phát triển lâm nghiệp để ứng dụng hiệu quả tại địa phương mình.

Cùng với đó, thực hiện Chương trình OCOP, huyện quan tâm quy hoạch vùng sản xuất tập trung nhằm phát huy thế mạnh địa phương. Hiện Ba Chẽ có 10 sản phẩm của 4 tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP được đánh giá phân hạng 3 sao trở lên. Ban Chỉ đạo OCOP huyện còn tích cực tuyên truyền chu trình OCOP từ khâu đề xuất ý tưởng sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch sản xuất, thi đánh giá xếp hạng sản phẩm và xúc tiến thương mại... Huyện cũng thành lập Ban tổ chức, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Cụ thể, hoàn thiện, nâng cấp trà hoa vàng thành sản phẩm OCOP cấp quốc gia; củng cố, nâng cấp sản phẩm rượu ba kích. Mới đây, huyện làm việc với Đoàn công tác OCOP tỉnh thống nhất nội dung hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phân hạng sản phẩm OCOP. Theo đó, đối với sản phẩm trà hoa vàng sẽ nâng cấp bổ sung nội dung, như: Chế biến sâu tạo sản phẩm chất lượng cao hơn, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm hấp dẫn và nâng cấp nhà xưởng trang thiết bị. Đối với sản phẩm rượu ba kích cần nâng cấp bổ sung nội dung, như: Quy mô sản xuất, nhà xưởng máy móc thiết bị; chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm. Huyện cũng đã rà soát 2 sản phẩm đã cấp sao năm 2017 đề nghị cấp lại sao (rượu ba kích và rượu nấm lim xanh Ba Chẽ). Đồng thời, đôn đốc hướng dẫn các tổ chức kinh tế rà soát tem nhãn, bao bì, các điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm; phối hợp Viện Bảo vệ thực vật triển khai dự án Khoa học công nghệ về nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại trên cây trà hoa vàng; phê duyệt và triển khai nhiệm vụ KH&CN “sản xuất giống trà hoa vàng Camellia Chrysantha bằng công nghệ nuôi cấy mô”...

Đến hết năm 2019, Ba Chẽ hoàn thành Chương trình 135, đưa 6 xã và 49 thôn (đạt 100%) ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước một năm so với kế hoạch. 9 tháng năm 2020, huyện đưa 45 hộ thoát nghèo (đạt 68,18% kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3% (giảm 0,84% so với cuối năm 2019); giảm 86 hộ cận nghèo (đạt 57,3% kế hoạch), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,88% (giảm 1,18% so với cuối năm 2019). Đến nay, 2 xã (Thanh Sơn và Đồn Đạc) thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn cũng đạt 20 tiêu chí, 53 chỉ tiêu, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đối với 5 xã còn lại (Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm và Nam Sơn) thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao cũng đạt chuẩn từ 3-7/8 tiêu chí. Huyện phấn đấu 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Liên Hương

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.