Phát triển KT-XH vùng DTTS: Động lực từ các chương trình hợp tác quốc tế

Thứ Bảy, 29/08/2020, 09:41 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu kéo giảm khoảng cách chênh lệch giữa vùng DTTS, miền núi với khu vực thành thị, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án để thúc đẩy phát triển KT-XH ở khu vực này. Trong đó khai thác và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế để đa dạng hóa nguồn lực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Người dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
Người dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu sử dụng nước hợp vệ sinh.

Một trong những chương trình hợp tác quốc tế có ý nghĩa an sinh xã hội đặc biệt đối với người dân vùng DTTS đó chính là chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng theo vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Chương trình PforR).

Mục tiêu của chương trình là hoàn thành 36.000 điểm đấu nối nước hộ gia đình ở 30 xã thuộc 7 huyện, thị xã trong tỉnh; xây dựng và cải tạo mới 13.290 nhà tiêu hộ gia đình; cải tạo và xây dựng mới 180 công trình vệ sinh công cộng; nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh của cộng đồng. Hiện, cả 10 công trình cấp nước trên địa bàn các địa phương gồm: Đông Triều, Quảng Yên, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái đã hoàn thành được đưa vào sử dụng. Chỉ tiêu các điểm đấu nối cơ bản hoàn thành nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn tăng 35% so với thời điểm trước khi triển khai chương trình. Chương trình cũng góp phần nâng tổng số nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới lên gần 14.000 nhà tiêu, tăng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh so với thời điểm trước khi triển khai 13,1%.

Hay như Chương trình viện trợ từ tổ chức EU với kinh phí 1.064 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em cho đội ngũ y tế các tuyến. Năm 2015, chương trình đã được triển khai với các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tuyến, trong đó, có vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, gồm các địa phương: Bình Liêu, Ba Chẽ,  Đầm Hà, Hải Hà, Vân Đồn, Hạ Long. Chương trình đã tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến nhằm thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ- trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em.

 Các chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh - Trong ảnh: Người dân xã Kỳ Thượng được đầu tư hạ tầng điện, đường khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Các chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh - Trong ảnh: Người dân xã Kỳ Thượng được đầu tư hạ tầng điện, đường khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Dự án Tăng cường tiếp cận giáo dục có chất lượng cho trẻ em vùng khó do Tổ chức Save The Children tài trợ với tổng giá trị 19,7 tỷ VNĐ đã góp phần không nhỏ hướng tới mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó huyện Tiên Yên và huyện Ba Chẽ tiếp cận giáo dục có chất lượng…

Nhiều chương trình, dự án hợp tác cũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân vùng DTTS của tỉnh. Tiêu biểu phải kể đến là dự án trồng nấm do Hiệp hội Marie Schlei (Đức) tài trợ với tổng giá trị 1,974 tỷ VNĐ. Dự án được triển khai tại địa bàn các xã Đông Ngũ, Đông Hải (huyện Tiên Yên); xã Quảng An, Dực Yên (huyện Đầm Hà); xã Đường Hoa, Quảng Phong (huyện Hải Hà). Thông qua việc tận dụng nguyên liệu sẵn có dùng cho sản xuất, dự án đã triển khai tập huấn nghề sản xuất nấm cho 150 đối tượng là phụ nữ, từ đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ có thể nâng cao quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2013-2020, tỉnh Quảng Ninh đã vận động và triển khai 33 chương trình, dự án thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong đó có 7 chương trình/dự án ODA, 20 dự án NGO, 6 khoản viện trợ phi dự án với tổng mức đầu tư đạt trên 2.420 tỷ VNĐ; vốn đối ứng là gần 373 tỷ VNĐ, chiếm 15,4% tổng mức đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình hợp tác quốc tế cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng DTTS, miền núi của tỉnh - Trong ảnh: Giờ tự học của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (huyện Bình Liêu).
Các chương trình hợp tác quốc tế cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng DTTS, miền núi của tỉnh - Trong ảnh: Giờ tự học của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (huyện Bình Liêu).

Các chương trình, dự án đã tập trung giải quyết các vấn đề cấp điện lưới, đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho người dân, phòng chống buôn bán người, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Qua đó, góp phần không nhỏ hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh về cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, đặc biệt là tại các xã vùng DTTS&MN.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.