Nỗ lực cải cách thể chế

Thứ Bảy, 08/08/2020, 16:38 [GMT+7]
.
.
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh nói chung, trong đó có cải cách thể chế nói riêng đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Quảng Ninh là một trong những điểm sáng của cả nước về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Cải cách hành chính được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững. Trong đó cải cách thể chế là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính được tỉnh đặc biệt quan tâm. Để cải cách thể chế đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả, thời gian qua, bên cạnh thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh cũng đã đưa ra các nghị quyết, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thể chế từ tỉnh tới cơ sở. 
 
1
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm, hình thức tuyên truyền đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao.
Từ năm 2015 đến 2019, tỉnh đã ban hành 3.559 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Các văn bản được ban hành đã chú trọng vào việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm bảo đảm sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra như: Cải cách TTHC, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ và phát triển rừng... 
 
Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL được tỉnh thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; qua đó đã phát hiện và đôn đốc xử lý kịp thời các văn bản trái pháp luật, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; ngăn ngừa hậu quả, tác hại do văn bản trái pháp luật gây ra đối với xã hội. 
 
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị, địa phương được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền ở những địa phương có nhiều người dân tộc thiểu số và ngư dân bám biển để những quy định luật đến được với người dân ở địa bàn xa xôi.
tuyen truyen
Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho ngư dân những vấn đề liên quan đến quy định về đánh bắt hải sản.
Chị Bế Thị Thu, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, cho biết: Mặc dù chúng tôi ở địa bàn vùng sâu của huyện Tiên Yên, nhưng thời gian qua chúng tôi đã được phổ biến rất nhiều những quy định về các luật, nghị định của Trung ương, của tỉnh. Lãnh đạo địa phương còn phát các tài liệu và tờ rơi để chúng tôi nắm rõ hơn về các luật mới ban hành.
 
Với vai trò là "Người gác cổng” đáng tin cậy trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh, ông Nghiêm Xuân Cường, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh, cho biết: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác xây dựng văn bản QPPL, tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn kỹ năng soạn thảo, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản QPPL. Bên cạnh đó, tuyên tuyền cho người dân về công tác pháp luật thông qua các hình thức hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 
 
Bên cạnh thực hiện và xây dựng văn bản QPPL, tỉnh cũng quyết liệt trong việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đặc biệt quan tâm các TTHC trong lĩnh vực đầu tư, cấp phép kinh doanh, đất đai, xây dựng... Qua đó, thời gian giải quyết TTHC tại các Trung tâm hành chính công đã được cắt giảm tới 50% so với quy định của Trung ương. Đặc biệt, một số thủ tục đã cắt giảm trên 70% thời gian so với quy định.
2
Các thủ tục hành chính từ tỉnh đến cơ sở đều được cắt giảm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cập nhật kịp thời TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện công khai nội dung TTHC trên Cổng thông tin điện tử; niêm yết đầy đủ TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận một cửa của UBND cấp xã và tại nơi giải quyết TTHC.
 
Cải cách hành chính, trong đó có cải cách thể chế đã góp phần đưa Quảng Ninh phát triển toàn diện, đồng bộ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nơi cần đến và đáng sống của người dân, du khách.
 
Ngọc Trâm

.
.
.
.
.
.
.
.