Hải Hà: Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Ba, 11/08/2020, 14:05 [GMT+7]
.
.

Để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, huyện Hải Hà đã nhanh chóng triển khai các chính sách theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xã Quảng Thành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Người dân xã Quảng Thành nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Huyện Hải Hà đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, thành viên ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan và đại diện khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo MTTQ và đoàn thể thực hiện giám sát tất cả các khâu: Từ rà soát, lập danh sách, xét duyệt, niêm yết công khai, phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ. Sự giám sát của Ủy ban MTTQ, các cơ quan chức năng và nhân dân để việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ vừa kịp thời, vừa đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai rà soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ. Tăng cường tuyên truyền các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; thành lập hội đồng xét duyệt, tổ công tác, đoàn kiểm tra, giám sát triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Xã Đường Hoa trao tiền hỗ trợ và quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh covid.
Xã Đường Hoa trao tiền hỗ trợ và quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Đến nay, huyện Hải Hà đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh là 59 triệu đồng cho 37 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ hơn 5,4 tỷ đồng. Toàn huyện có 307 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 459 triệu đồng; 2.674 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn huyện có 1.618 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được hỗ trợ với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định; phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ đúng tiến độ. Trong đó, đã phê duyệt, chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo xong trước ngày 15/5/2020; phê duyệt, chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng còn lại xong trước tháng 7/2020.

Ông Trần Quốc Toản, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hải Hà, cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, cùng với việc tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, huyện Hải Hà đã đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 245 của HĐND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.