Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài 2: Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thứ Bảy, 01/08/2020, 07:22 [GMT+7]
.
.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế” tại Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại cần được tháo gỡ.

Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Uông Bí.
Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Uông Bí.

Còn nhiều tồn tại, trăn trở

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn chưa thực sự quan tâm đến công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; xem đổi mới giáo dục là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục; công tác phối hợp có nơi, có lúc còn chưa đồng bộ, hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu do chưa nhận thức đúng vai trò của GD&ĐT, chưa chủ động, tích cực trong công tác phối hợp.

Đi cùng với đó, đội ngũ giáo viên còn tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các bậc học; việc sắp xếp, bố trí giáo viên dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập trường, lớp còn gặp một số khó khăn nhất định. Trình độ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn cao song chưa thực sự tương xứng với chất lượng, hiệu quả thực tế. Nguyên nhân do định mức giáo viên/lớp theo quy định hiện nay chưa phù hợp để sắp xếp, bố trí giáo viên đủ theo cơ cấu môn học, đặc biệt đối với các trường có ít lớp hoặc có nhiều điểm trường.

Một số cán bộ quản lý, giáo viên còn có tâm lý ngại đổi mới, chưa chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Không chỉ vậy, tại một số trường trung tâm của các thành phố, do sĩ số học sinh đông, gây áp lực lớn đến cơ sở vật chất trong các nhà trường.

Cô giáo Lại Thị Thanh Linh, Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi, TP Uông Bí chia sẻ: Trường nằm ở phường Quang Trung, dân số đông nên gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Năm học 2019-2020, sĩ số học sinh/lớp trung bình của nhà trường là 44 em/lớp, trong khi theo quy định là 35 em. 1 lớp của Trường phải học ở phòng hội trường. Đồng thời, nhà trường cũng chỉ có khoảng 10 máy chiếu, bảng tương tác/31 lớp nên việc ứng dụng CNTT trong dạy học cũng gặp nhiều hạn chế.

Đặc biệt, chất lượng phổ cập giáo dục của một số đơn vị chưa cao; số người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60 vẫn còn khá nhiều. Công tác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho GD&ĐT chưa được nhiều. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục chưa tích hợp với đánh giá công nhận trường chuẩn quốc gia nên khó khăn cho các cơ sở giáo dục. Nhu cầu đào tạo nghề theo kế hoạch của các địa phương rất lớn, nhưng kinh phí bố trí hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu. Việc tuyển sinh của một số trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do nguồn tuyển sinh ít.

Chế độ, chính sách nhà giáo được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên do quy định chung, việc huy động, thu hút nguồn lực giáo viên phục vụ cho ngành hiện nay còn gặp nhiều khó khăn nhất là giáo viên cấp tiểu học (do chính sách ưu đãi còn thấp so với mặt bằng khu vực) nên các địa bàn khu vực xa trung tâm không có nguồn giáo viên bộ môn: tiếng Anh, Thể dục, Tin học để hợp đồng.

Quảng Ninh triển khai tập huấn sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Quảng Ninh triển khai tập huấn sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng giải pháp khả thi, phù hợp thực tiễn

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngày 15/7, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động số 124/KH-UBND thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị T.Ư 8 khóa XI trong giai đoạn mới, từ đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc tiếp tục triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Theo đó, một số giải pháp căn bản mà tỉnh đã đề ra đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị đối với GD&ĐT. Định kỳ trong năm, đại diện các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, các khó khăn, vướng mắc trong phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT, đảm bảo quyền lợi chính đáng theo quy định của cán bộ, giáo viên, HSSV; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, sáng tạo trong các hoạt động GD&ĐT.

Giờ học của trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.
Giờ học của trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD&ĐT; thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở GD&ĐT.

Đặc biệt, kế hoạch hành động của tỉnh cũng đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Thực hiện kế hoạch hành động số 124/KH-UBND, hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát các điều kiện dạy học, cơ sở vật chất, đội ngũ nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước mắt, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh về công tác bồi dưỡng, đào tạo để thực hiện nâng chuẩn cho giáo viên; tham mưu công tác đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tin tưởng, với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Quảng Ninh sẽ ngày càng hiệu quả hơn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó, đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Lan Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.