Dấu ấn thi đua từ cơ sở

Thứ Tư, 26/08/2020, 16:29 [GMT+7]
.
.

Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương trong tỉnh đều chủ động lồng ghép việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí tạo thành những phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi, hăng say từ cơ sở và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.

Thu hoạch quả vải trong mô hình vườn mẫu của nông dân xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà).
Thu hoạch quả vải trong mô hình vườn mẫu của nông dân xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà).

Huyện Đầm Hà bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm nhiều khó khăn: Sản xuất nhỏ lẻ, hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn thiếu thốn, thu nhập của người dân còn thấp... Giải pháp hiệu quả nhất để vượt qua thách thức này được huyện xác định là phải lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất ngày càng hợp lý và hiệu quả.

Đồng thời phải tổ chức và nhân lên rộng khắp các phong trào thi đua sôi nổi, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Mỗi địa bàn cấp xã, trong từng giai đoạn, phải xác định rõ nhiệm vụ theo đúng tình hình thực tế, tổ chức ký kết giao ước thi đua để phấn đấu từng bước đạt và vượt mức mục tiêu xây dựng NTM đề ra.

Người nông dân thì thi đua trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, học hỏi và xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả cao để tăng thu nhập. Các khu dân cư thì phát động phong trào hiến đất, làm đường, giám sát xây dựng công trình phúc lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống mới.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cũng rất chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đưa các sáng kiến, kinh nghiệm hay phổ biến rộng rãi. Đặc biệt là kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo khí thế sôi nổi thực hiện phong trào thi đua.

Điểm trường tiểu học thôn Tầm Làng, xã Quảng An được chỉnh trang cho năm học mới.
Điểm trường tiểu học thôn Tầm Làng, xã Quảng An (huyện Đầm Hà) được chỉnh trang cho năm học mới.

Đến nay, huyện Đầm Hà đã có 7/8 xã, 36 thôn, 575 vườn đạt chuẩn NTM; 4.978 hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; thu nhập đạt 42,33 triệu đồng/người/năm. Xã Quảng Lâm cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, hoàn thiện hồ sơ thẩm định để vững vàng về đích vào cuối năm 2020, đủ điều kiện để Đầm Hà hoàn thành xây dựng huyện NTM đúng lộ trình. Các xã Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình cũng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao ngay từ năm 2020.

Tìm hiểu tại Tiên Yên được biết, hết năm 2019, huyện đã có 11/11 xã đạt chuẩn NTM; xây dựng 61 thôn đạt chuẩn NTM; có 28 vườn đạt chuẩn NTM; xây dựng 10.510 hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%... Đặc biệt là có xã Đông Ngũ đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao với việc hoàn thành 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu.  

Xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) đón nhận quyết định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
Xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) đón nhận quyết định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Ảnh: Xuân Thao (CTV)

Để có được kết quả này, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là ngay từ cấp xã đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân. Trong quá trình đó, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã vào cuộc rất tích cực để triển khai sâu rộng, linh hoạt phong trào thi đua về xây dựng NTM, đô thị văn minh, thắp sáng đồng quê, xử lý rác thải tại gia đình, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi...

Việc không còn trông chờ, ỷ lại mà nay là tự nguyện, tự giác thể hiện rõ trong các các hoạt động tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, vệ sinh môi trường, nhà cửa; các hộ ngày càng mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Vân Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.