Cẩm Phả sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ Sáu, 07/08/2020, 18:01 [GMT+7]
.
.

Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018) sẽ được Bộ GD&ĐT áp dụng đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021, sau đó tiếp tục triển khai ở các cấp học. Vì vậy, TP Cẩm Phả đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, nhằm triển khai hiệu quả chương trình này.

Cán bọ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho chướng trình GDPT mới tại trường Tiểu học Cẩm Trung.
Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho chương trình GDPT mới tại Trường Tiểu học Cẩm Trung.

Chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018, từ cuối năm 2019 Trường Tiểu học Cẩm Trung đã xây dựng kế hoạch giáo dục lớp 1 năm học 2020-2021. Trường cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các đợt tập huấn về chương trình GDPT mới do Bộ, Sở GD&ÐT tổ chức; phối hợp với trường mầm non trên địa bàn xác định số lượng học sinh vào học lớp 1 năm học 2020-2021 để chủ động dự kiến biên chế lớp, sắp xếp giáo viên dạy lớp 1 và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa mới. Dự kiến năm học 2020-2021, nhà trường có 7 lớp 1 với 245 học sinh.

Cô giáo Vũ Thị Minh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Trung, cho biết: Chúng tôi đã rà soát, bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo đủ và ưu tiên về phòng học, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho khối lớp 1. Về lựa chọn sách giáo khoa, nhà trường đã quán triệt Thông tư 01 của Bộ GD&ÐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT để cán bộ, giáo viên nắm vững quy trình, trách nhiệm của bản thân khi được tham gia hội đồng lựa chọn sách, qua đó hiểu được cách tiếp cận, thiết kế sách giáo khoa của từng nhóm tác giả. Theo đó, trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các bộ sách, từ đó mỗi giáo viên và tổ chuyên môn lớp 1 tự đánh giá được điểm mạnh của từng cuốn sách theo các tiêu chí như: Cách tiếp cận của các cuốn sách có phù hợp với điều kiện nhà trường, trình độ học sinh, có những điểm nổi trội để giáo viên tổ chức các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và có phù hợp với cách kiểm tra đánh giá theo quy định không; những cuốn sách của bộ sách nào, nhóm tác giả nào có nhiều điểm nổi trội...

Còn Trường Tiểu học Chu Văn An mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhà trường bố trí đủ mỗi lớp 1 phòng học, bàn ghế, trang thiết bị dạy học đảm bảo 2 buổi/ngày. Về trang thiết bị, Trường đã đăng ký với Phòng GD&ÐT thành phố số lượng cho mỗi học sinh, mỗi nhóm học sinh trên cơ sở dự kiến số học sinh tuyển sinh được trong năm học 2020-2021. Trường cử đội ngũ giáo viên với chuyên môn đảm bảo đáp ứng tốt nhất chương trình GDPT mới.

Các giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia lớp tập huấn trực tuyến Chương trình GDPT mới.
Các giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia lớp tập huấn trực tuyến Chương trình GDPT mới.

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn về chương trình GDPT mới do cấp trên tổ chức, sau đó triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Yêu cầu cán bộ, giáo viên toàn trường đọc, nghiên cứu kỹ chương trình GDPT 2018. Đặc biệt nhà trường tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ phải thực hiện đổi mới chương trình GDPT mới tới tất cả cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. Cụ thể, tổ chức họp phụ huynh thông tin về chương trình GDPT mới có nhiều ưu việt như chương trình thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục... Qua đó, phụ huynh có con bước vào lớp 1 yên tâm hơn.

Hiện nay toàn TP Cẩm Phả có 23 trường tiểu học. Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện chương trình GDPT mới, Phòng GD&ÐT thành phố đã chỉ đạo các trường tiểu học triển khai nhiều giải pháp thực hiện như: Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và phổ biến các văn bản chỉ đạo; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học...

Hiện tại, 100% cán bộ quản lý các trường tiểu học và giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo. Các nhà trường đều lựa chọn giáo viên nhanh nhạy, chuẩn bị đội ngũ tốt nhất cho việc triển khai giảng dạy chương trình GDPT mới vào năm học 2020-2021.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.