Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2020

Thứ Bảy, 01/08/2020, 15:50 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối với hình thức chi trả qua tài khoản ATM:

Thời gian chi trả từ ngày 4/8 đến ngày 10/8/2020.

2. Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt

+ Các điểm chi trả có lịch chi trả vào các ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 và  mùng 9 tháng 8 chuyển sang chi trả vào các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8/2020 (sớm hơn lịch chi trả cũ).

+ Các điểm chi trả có lịch chi trả vào các ngày khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

 

.
.
.
.
.
.
.
.