Vô Ngại nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 06/07/2020, 14:07 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, xã Vô Ngại đặt mục tiêu phấn đấu giảm số hộ nghèo xuống còn 32/70 hộ và 68/180 hộ cận nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các cấp chính quyền xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp với tiêu chí sát thực, phù hợp, hiệu quả. 

Ngôi nahf của gia đình chị
Ngôi nhà của gia đình chị Ma Thị Nguyên (thôn Pắc Chi, xã Vô Ngại) đang được hoàn thiện từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

Vô Ngại là xã có diện tích rộng và đông dân cư của huyện Bình Liêu với tổng số trên 4.400 nhân khẩu phân bố tại 17 thôn, bản, 96% dân số sinh sống tại xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của xã là 70/1.059 hộ, bằng 6,61% và hộ cận nghèo là 180/1.059 hộ, bằng 17%. Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn và đáp ứng được các tiêu chí giảm nghèo của địa phương, xã đã bám sát những định hướng chỉ đạo và các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ tiêu giao của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã về chương trình giảm nghèo, trên cơ sở đó, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi... để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Chị Ma Thị Nguyên (thôn Pắc Chi, xã Vô Ngại), chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2019 được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, gia đình đã được hỗ trợ bò sinh sản để nuôi phát triển kinh tế và vay vốn hỗ trợ xây nhà. Tới nay, gia đình tôi đã dần ổn định cuộc sống và đang phấn đấu thoát khỏi diện hộ nghèo vào cuối năm nay.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thực hiện các chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, xã đã thực hiện cho 90 hộ nghèo vay vốn với tổng số nguồn vốn dư nợ trên 3,6 tỷ đồng; vay vốn hộ cận nghèo 87 hộ, với tổng số nguồn vốn dư nợ 3,6 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ 54 hộ nghèo tham gia các mô hình phát triển sản xuất; 70 hộ nghèo tiền điện với kinh phí gần 22 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 868 hộ nghèo và 278 hộ cận nghèo. Đặc biệt, xã đã triển khai phân bổ trên 893 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ, người có công và thân nhân người có công, đối tượng nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Mô hình nuôi trâu phát triển kinh tế của gia đình ông Hoàng Văn Chau, thôn Pắc Chi, xã Vô Ngại.
Mô hình nuôi trâu phát triển kinh tế của gia đình ông Hoàng Văn Chau (thôn Pắc Chi, xã Vô Ngại).

Song song với việc hỗ trợ nguồn vốn vay, xã cũng tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo... Đồng thời, ban hành các quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn bản, phân công các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, phụ trách, có những giải pháp thiết thực để giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Ngại, cho biết: Năm 2020, xã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4% và hộ cận nghèo xuống dưới 12%. Để làm được điều này, xã đã xác định rõ các hộ có thể giảm nghèo với những chỉ tiêu còn thiếu hụt, từ đó, xây dựng các kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Ngoài ra, xã cũng tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo chung với trọng tâm là hỗ trợ người dân về phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nhà ở, đào tạo lao động và hỗ trợ việc làm... Đồng thời, sẽ lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng NTM và các nguồn lực khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vượt kế hoạch đã đăng ký.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.