Uông Bí: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 02/07/2020, 08:04 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Uông Bí triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống liêm chính của CBCCVC và nhân dân trên địa bàn.

TP Uông Bí giám sát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân từ cấp xã qua hệ thống camera. Ảnh: Thu Chung
TP Uông Bí giám sát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân từ cấp xã qua hệ thống camera. Ảnh: Thu Chung

Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, các xã, phường thường xuyên tuyên truyền phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống... Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN.

Căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị xây dựng và thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các dự án đầu tư xây dựng. Các phòng, ban, đơn vị công khai trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; công khai đầy đủ thông tin sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố, tại trụ sở làm việc, nơi tiếp và làm việc với nhân dân; tổ chức đối thoại công khai, dân chủ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Số điện thoại lãnh đạo đơn vị, đường dây nóng cũng được công khai để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết phản ánh thông tin, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý, điều hành... Từ đó góp phần hạn chế tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với tổ chức và công dân.

Thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công vụ và hệ thống quản lý, giám sát. Qua đó, các cá nhân và tổ chức đã thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức khi thực hiện thủ tục cho người dân, góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống tham nhũng. Các hồ sơ tiếp nhận đều được xử lý kịp thời, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân đã nhận 521 phiếu phản hồi hợp lệ, với kết quả đánh giá: Tìm hiểu về TTHCC rất thuận lợi 400 phiếu (77%), thuận lợi 121 phiếu (23%); thủ tục hành chính rất đơn giản, ngắn gọn, dễ thực hiện 433 phiếu (83%), tương đối đầy đủ thông tin để thực hiện 88 phiếu (17%). Đánh giá chung rất hài lòng với 378 phiếu (73%), hài lòng 143 phiếu (27%).

Lãnh đạo UBND thành phố trò chuyện với người dân liên quan đến dự án khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
Lãnh đạo UBND thành phố trò chuyện với người dân liên quan thực hiện Dự án Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng quy định. Thành phố thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân với chính quyền; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân; nâng cao trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền với người dân. UBND các xã, phường đã quán triệt đội ngũ cán bộ tiếp công dân phải có thái độ tích cực, hòa nhã để trao đổi, giải thích kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân. Nhiều kiến nghị của người dân đã được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và niềm tin trong nhân dân. 6 tháng đầu năm 2020, thành phố tiếp nhận và giải quyết 219 vụ việc, trong đó 218 đơn kiến nghị và 1 đơn khiếu nại. Các đơn kiến nghị đã được lãnh đạo UBND thành phố xử lý giao cho các phòng, ban chuyên môn giải quyết hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn tới các cơ quan có liên quan. Đối với đơn khiếu nại, đã được cơ quan chức năng xác minh, kết quả cho thấy là khiếu nại sai, UBND thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh. Các phòng, ban, đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc trên hệ thống chính quyền điện tử; cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc, đảm bảo tính bảo mật theo quy định; thực hiện công tác đấu thầu qua mạng để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả; sử dụng phần mềm trong quản lý đất đai, giảm hạn chế tiêu cực phát sinh...

Các phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng. Đoàn kiểm tra thành phố đã tích cực kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn... Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố không để xảy ra vụ việc tham nhũng.

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.