TP Cẩm Phả: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực

Thứ Năm, 23/07/2020, 09:53 [GMT+7]
.
.

Sau gần 5 năm  thực hiện Đề án 25 "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", TP Cẩm Phả đã có những bước đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến tháng 8/2017, Cẩm Phả có 178/178 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Đến nay, mô hình này đã phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của bí thư chi bộ, quản lý điều hành của trưởng thôn, khu trên các lĩnh vực; phát huy được năng lực dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân… Đây không chỉ là giải pháp tinh gọn bộ máy, mà đã xây dựng được đội ngũ cán bộ thôn, khu có năng lực, giàu lòng nhiệt huyết, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, công bố quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Vũ Thị Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây, giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, công bố quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Vũ Thị Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây, giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phạm Văn Hạng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Lê Hồng Phong (phường Cẩm Tây), chia sẻ: "Từ khi đảm nhận 2 chức danh, tôi thấy công việc hiệu quả hơn. Bí thư vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách, vừa là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, thực hiện, nên triển khai đến người dân nhanh hơn. Các bí thư - trưởng thôn, khu nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương".

Thành phố cũng tăng cường bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh người đứng đầu: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 5 phường, xã; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 8 phường, xã. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong công tác chỉ đạo, quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tinh giản bộ máy, biên chế, Thành ủy Cẩm Phả đã chủ động xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch. Trong đó, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, để công tác tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Các giải pháp được thành phố triển khai một cách chủ động, thận trọng, đúng quy trình, quy định, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp, thành phố đã sáp nhập, giải thể, giảm từ 13 đơn vị còn 7 đơn vị: Sáp nhập Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị với Đội Kiểm tra tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thành Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố; sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh truyền hình thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố...
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, công bố quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Vũ Thị Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây, giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Phạm Văn Hạng, Bí thư, Trưởng khu phố Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây (bên trái), tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thành phố hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố thành  Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố; hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố; thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố, bộ phận phối hợp chung MTTQ và các đoàn thể cấp xã... Các đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ, công chức đi vào hoạt động ổn định.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 25, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố tập trung triển khai đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục công lập đến năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, chuyển đổi mô hình quản lý một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ra ngoài công lập, thực hiện lộ trình giao tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên đối với một số trường học có điều kiện; trên 75% số phường, xã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND, bí thư đảng ủy không là người địa phương..., xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.