Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Thứ Ba, 21/07/2020, 15:04 [GMT+7]
.
.

Sáng 21/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Giai đoạn 2011-2020, việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ở Quảng Ninh đã thực sự mang lại kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể về công tác thanh niên. Đến nay các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của chiến lược về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học vấn; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng tài năng trẻ; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với nghiên cứu, ứng dụng KHCN; giải quyết việc làm… đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, nổi bật nhất là việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên. Cụ thể, giai đoạn 2011-2020, đã giải quyết việc làm cho gần 7.400 thanh niên, đạt 148% chỉ tiêu. Công tác đào tạo nghề cho thanh niên trong những năm qua cũng luôn được chú trọng. Trong giai đoạn 2011 – 2020, 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 -2030 với một số nhiệm vụ cơ bản như tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên; xây dựng cơ chế phối hợp giữa một số ngành, địa phương giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trong định hướng quản lý, phát triển thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu lao động, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động…

Để xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch các nội dung của Chiến lược đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, trong đó quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với công tác phân luồng giáo dục ngay từ cấp THCS, bồi dưỡng, phát triển cả về thể chất, văn hóa, nghề nghiệp cho thanh niên; chăm lo xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước và ý chí vươn lên đóng góp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2020.
UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2020.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2020.

Minh Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.