Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Sáu, 19/06/2020, 08:15 [GMT+7]
.
.

Chuẩn “tiếp cận pháp luật” là tiêu chí số 18.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Đây cũng được xem là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đồng thời, từng bước thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, để người dân tiếp cận pháp luật.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tư vấn luật cho người dân xã Nam Sơn (Ba Chẽ).
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tư vấn luật cho người dân xã Nam Sơn (Ba Chẽ).

Với mục tiêu nâng cao mức độ tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, hàng năm, UBND xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Công an Ba Chẽ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp... tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân các thôn, khu.

Ông Lý Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua các hoạt động này, nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân xã Nam Sơn được nâng lên rõ rệt. Bà con cũng nắm bắt kịp thời và hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, tích cực phối hợp với chính quyền trong các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp phần hoàn thành tiêu chí nâng chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã NTM.

Không chỉ riêng Nam Sơn, công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo tiêu chí NTM cũng được các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại huyện Bình Liêu, chỉ sau hơn 1 năm thực hiện tiêu chí này, năm 2018, toàn bộ các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là một trong những tiêu chí đạt xã chuẩn tiếp cận pháp luật - Trong ảnh: Giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Đồng Lâm (TP Hạ Long)
Thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là một trong những tiêu chí đạt xã chuẩn tiếp cận pháp luật - Trong ảnh: Giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Đồng Lâm (TP Hạ Long).

Có được kết quả này, Phòng Tư pháp, Cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã chủ động ban hành các công văn hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện. 

Qua đó đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết. Điển hình trong quá trình thực hiện, nhận thấy trong 5 tiêu chí để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì còn có các tiêu chí về hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở khó thực hiện chấm điểm do không thể định lượng được, phòng đã kịp thời tham mưu cho cấp trên để tìm cách tháo gỡ giải quyết cụ thể. 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân cũng như thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã, từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 12 hội nghị, lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 2.000 người là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, cán bộ tư pháp... Đồng thời, biên soạn và phát hành trên 114.000 tờ gấp pháp luật, tài liệu về công tác hòa giải ở cơ sở, phòng chống tội phạm, hình sự, dân sự... phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với huyện Hải Hà trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Quảng Đức.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với huyện Hải Hà trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Quảng Đức.

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức trên 30.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 1,5 triệu lượt người tham dự; tổ chức gần 900 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, cấp phát 1,8 triệu bản tài liệu pháp luật… 

Ở cấp huyện, 100% các đơn vị đã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Tại cấp xã, các xã, phường, thị trấn đã giao cho các công chức theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được duy trì, phát huy hiệu quả với hơn 1.500 tổ hòa giải và trên 8.900 hòa giải viên.

Đến nay, cơ bản các xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng NTM. Đồng thời, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền, CBCC cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.