Xây dựng đời sống văn hóa ở Cẩm Hải

Chủ Nhật, 14/06/2020, 19:12 [GMT+7]
.
.

Từ sau Chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% các con đường liên thôn, liên xã của xã Cẩm Hải (TP Cẩm Phả) đều bê tông hóa, hai bên đường được trồng nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc.

Cẩm Hải từ xã nghèo nhất TP Cẩm Phả, có tới 60% người dân làm nghề chài lưới còn lại làm nông nghiệp trồng rừng. Từ những năm 80 của thế kỷ trước trở về trước, 100% nhà cửa của bà con trong xã là tranh tre, tỷ lệ đói nghèo chiếm 85%. Thế nhưng ngày nay ai đến Cẩm Hải sẽ không còn thấy hình ảnh của xã đói nghèo trước đây.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hà Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Cẩm Hải giờ đã không còn hộ nghèo, còn 8 hộ cận nghèo. Đầu tháng 6/2020, Cẩm Hải sẽ đưa 3 hộ ra khỏi cận nghèo từ chương trình hỗ trợ nhà ở. Các hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ từ nguồn của MTTQ xã vận động xã hội hóa các tổ chức và cá nhân từ thiện trên địa bàn.

Anh Vi Văn Thiện, thôn 1, xã Cẩm Hải thoát cận nghèo năm 2020 vì được hỗ trợ xây nhà.
Anh Vi Văn Thiện, thôn 1, xã Cẩm Hải thoát cận nghèo năm 2020 vì được hỗ trợ xây nhà.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân Cẩm Hải cũng được nâng lên rõ rệt. Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị của tất cả các thôn trên địa bàn xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nổi bật trong đó là xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã đã được tổ chức đơn giản, tiết kiệm văn minh, lành mạnh.

Hàng năm, cứ trước và sau ngày 1/6 âm lịch, Cẩm Hải có Lễ hội Đình Cẩm Hải. Lễ hội đã có từ năm 1980, nhằm tôn vinh 6 vị đại vương, là những người đã có công khai sinh ra đất Trà Cổ và sau đó nhiều con cháu họ lại tiếp tục di chuyển về Cẩm Hải để hình thành vùng đất này ngày nay. Lễ hội tạo không khí vui tươi khơi dậy nhiều nét văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã. Ngày 3/7/2019, nhân dân Cẩm Hải đã vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cụm di tích lịch sử Đình - Nghè Cẩm Hải.

Thi kéo co tại Lễ hội Đình Cẩm Hải năm 2019.
Thi kéo co tại Lễ hội Đình Cẩm Hải năm 2019.

Năm 2018, tất cả các thôn trên địa bàn xã đều đã tiến hành xây dựng hương ước và được UBND TP Cẩm Phả phê duyệt. Nội dung hương ước đề cập nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội và được người dân ủng hộ thực hiện, như vận động mọi người thực hiện chống tệ nạn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỡ về với cộng đồng dân cư. Cẩm Hải là xã nhiều năm được công nhận là xã lành mạnh, địa bàn xã không có tụ điểm mại dâm, ma túy.

Trên địa bàn xã Cẩm Hải có 9 dân tộc anh em Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường, Thái, Dao cùng sinh sống. Các dân tộc đã đoàn kết thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Xã Cẩm Hải đã được công nhận là xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới từ tháng 11/2016.

Hiện nay, xã đang tiếp tục thực hiện triển khai các nội dung Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. UBND xã đã phối hợp với các tổ chức xã hội đoàn thể, các đơn vị và các thôn phát động trồng hoa tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thôn và các tuyến đường trục chính, đường liên thôn, đường ngõ xóm tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, thường xuyên vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, duy trì các hoạt động "Ngày chủ nhật xanh" hàng tuần.

Phong trào xây dựng “thôn văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được đẩy mạnh ở Cẩm Hải, đến nay 100% các thôn được công nhận thôn văn hóa, trong những năm gần đây tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên địa bàn xã đều đạt gần 100%.

                                                                                                                                Anh Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.