Trong 5 năm, toàn tỉnh có 236 cặp tảo hôn, không có hôn nhân cận huyết thống

Thứ Ba, 30/06/2020, 17:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 30/6, Ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015-2020” (Đề án 498) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự có khoảng 115 đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Tham dự hội nghị có khoảng 115 đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương cấp huyện, xã, phường, thị trấn…
Tham dự hội nghị có khoảng 115 đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 498, từ năm 2015 đến tháng 3/2020, tại 11/13 địa phương (trừ huyện Cô Tô và TX Quảng Yên chỉ có 0,03% dân số DTTS), tổng số cặp tảo hôn là 236 cặp; không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Tỷ lệ tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm rõ rệt. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1,2% trên tổng số cặp kết hôn trong giai đoạn này.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ động, linh hoạt tham mưu triển khai thực hiện Đề án 498 phù hợp với thực tiễn khách quan của tỉnh, lồng ghép nguồn lực của một số chương trình để thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp thực hiện.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, người dân vùng DTTS miền núi tỉnh Quảng Ninh đã được nâng cao nhận thức về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao. Việc tăng cường thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, THPT đã giúp thanh niên có cơ hội học nghề, tạo việc làm. Qua đó, tác động tích cực mạnh mẽ đến việc giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Đề án.
Lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Đề án.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, địa phương cũng đã trình bày tham luận, phân tích một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án như: Thể chế, pháp luật chưa hoàn thiện; mặt trái của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động mạnh mẽ đến văn hóa, nhận thức của lớp trẻ. Bên cạnh đó, việc theo dõi, giám sát hiện tượng tảo hôn, xử lý pháp luật tảo hôn còn khó khăn. Vùng DTTS trên địa bàn tỉnh bị chia cắt, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ văn hóa chưa đồng đều…

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả Đề án, Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền với các hình thức thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, ý thức tuân thủ pháp luật về hôn nhân, gia đình; khuyến khích, phát huy các sáng kiến của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Đề án; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các cán bộ thôn, bản, người có uy tín.

Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép đa dạng các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng sống, kiến thức cho học sinh; đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho thanh niên, phụ nữ DTTS… 

Ban Dân tộc cũng đã trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Ban Dân tộc trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020. 

Hoàng Quỳnh 


 

.
.
.
.
.
.
.
.