TP Uông Bí: Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 11/06/2020, 14:51 [GMT+7]
.
.

Luôn xác định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền TP Uông Bí đã thực hiện một cách trách nhiệm, hiệu quả, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khu vực các hộ dân kiến nghị nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án.
Khu vực các hộ dân kiến nghị nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án do vậy không thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Thư xin lỗi”

Cuối tháng 3/2020, Ban Tiếp công dân TP Uông Bí đã nhận được đơn đề nghị rút nội dung kiến nghị của các công dân trên. Trong các đơn này, có một lá đơn rất đặc biệt, tựa như bức thư xin lỗi mà công dân gửi đến chính quyền. Trong đơn viết “...Do nguyện vọng gia đình muốn được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ trong các thửa đất của gia đình. Và cũng do thiếu hiểu biết về chính sách và các quy định của chính quyền, nhà nước. Mặc dù đã được cơ quan chính quyền địa phương phổ biến và chỉ cách đăng ký làm bìa đất nhưng nôn nóng nên đã theo bà con đi nhờ luật sư làm giúp...và ký vào các kiến nghị gửi chính quyền các cấp về cấp chậm. Nay tôi xin nghiêm khắc với các đơn từ đó là sai...Tôi chân thành xin lỗi cơ quan chính quyền...”

Tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi được biết tháng 7/2019 một số hộ dân tại khu Dốc Đỏ 2, khu Cửa Ngăn (phường Phương Đông) đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn rừng sang đất trồng cây lâu năm và cấp đổi GCNQSDĐ tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TP Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt thì các thửa đất mà người dân đề nghị đều là đất thương mại dịch vụ và không phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Đồng thời khu vực này đã được UBND tỉnh chấp thuận cho tập đoàn FLC nghiên cứu quy hoạch (trừ một trường hợp nằm ngoài ranh giới quy hoạch các dự án, UBND phường đã hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp mới và cấp đổi theo đúng quy định). Do vậy, sau khi xem xét thủ tục liên quan, cán bộ tiếp nhận đã trả lời, thông tin về khu vực các hộ đề nghị không thực hiện được việc cấp đổi và chuyển mục đích sử dụng đất.

"Thư xin lỗi" của công dân gửi chính quyền thành phố.

Không đồng ý với hướng dẫn và trả lời của cán bộ, các hộ dân đã kiến nghị đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBND TP Uông Bí. Trên cơ sở nội dung đơn kiến nghị, UBND thành phố đã giao UBND phường Phương Đông xem xét, giải quyết. Ngày 31/10/2019, UBND phường Phương Đông đã mời các hộ dân lên làm việc, tiếp tục tuyên truyền, giải thích. Sau buổi làm việc các hộ dân đã rút đơn. Tuy nhiên, sau một thời gian các hộ dân lại có đơn đề nghị UBND thành phố trả lời và tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi.

Tiếp nhận đơn của các hộ dân, Uông Bí tiếp tục giao phòng ban xem xét giải quyết. Ngày 27/3/2020, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chủ trì cùng với UBND phường Phương Đông đã làm việc với các hộ dân. Sau khi nghe giải thích của cơ quan chức năng, công dân đã hiểu, đều đồng tình và thống nhất rút đơn.

Trao đổi với chúng tôi, một hộ dân cho biết: “Do thiếu hiểu biết pháp luật nên bà con có nhờ “cò đất” làm đơn kiến nghị và phải mất chi phí cho đối tượng này. Sau khi được giải thích, chúng tôi đã hiểu và nhờ có sự vào cuộc của thành phố, bà con đã lấy lại được tiền. Tuy nhiên, sau đó vì nôn nóng, nghe theo sự tư vấn nên lại tiếp tục kiến nghị. Các ban ngành của thành phố đã kiên trì giải thích, vào cuộc giải quyết, bà con đã đồng thuận rút đơn. Chúng tôi nhận thấy, chính quyền thành phố đã vào cuộc một cách trách nhiệm, công tâm”.

Trách nhiệm, hiệu quả

Bà Dương Thu Hà, Trưởng Ban Tiếp công dân TP Uông Bí, cho biết: Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thành phố đã xây dựng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước với thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thành phố quán triệt và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc kiến nghị, tiềm ẩn nguy cơ dễ phát sinh điểm nóng.

Chủ tịch UBND TP Uông Bí đối thoại với các hộ dân liên quan đến Dự án Khu nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH Uông Bí)
Chủ tịch UBND TP Uông Bí đối thoại với các hộ dân liên quan đến Dự án Khu nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH Uông Bí)


Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã phải quán triệt, thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 1717-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy. Thực tế, từ trước khi có Quy định số 11-QĐi/TW, Quyết định số 1717-QĐ/TU, hầu hết các ngày tiếp dân định kỳ, các đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đều tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố; đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, trực tiếp các đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đến tận nơi để đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc kéo dài.

Việc công khai, minh bạch trong giải quyết KNTC luôn được UBND thành phố chú trọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Các quy định của pháp luật về KNTC và kết quả giải quyết KNTC được cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử của thành phố, qua các buổi tiếp công dân, giúp cho người dân nắm bắt được những quy định mới nhất, thuận tiện trong việc thực hiện quyền KNTC của mình. Các buổi đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ; các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được công khai theo đúng quy định.

Cùng với đó, thành phố gắn công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng với thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC, thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức tại địa phương, đơn vị được thanh tra.

5 tháng đầu năm nay, thành phố đã tiếp 139 lượt công dân, tiếp nhận 219 đơn/219 vụ việc (218 đơn kiến nghị, 1 đơn khiếu nại). Đến nay, các đơn đều đã được xử lý, giải quyết theo quy định hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn tới các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 

Kết quả giải quyết cho thấy, các vụ việc khiếu nại đúng hầu như không có; qua đó thể hiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, công chức được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt, đã tạo được sự đồng thuận của công dân, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi cá nhân, xâm hại lợi ích của Nhà nước và của công dân, hạn chế nạn tham nhũng, cửa quyền.

Từ sự tích cực, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, các vụ việc KNTC trên địa bàn thành phố cơ bản được giải quyết, số lượng đơn thư khiếu nại giảm, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC ngày được nâng lên; các vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, các vụ việc dễ xảy ra "điểm nóng" được kiểm soát, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.