Móng Cái: Đảm bảo công tác an sinh xã hội

Thứ Hai, 22/06/2020, 15:10 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Móng Cái đã kết hợp hài hòa giữa chính sách phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội thông qua việc triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa…. Qua đó, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đầu tháng 6/2020, đoàn công tác của TP Móng Cái đi phát gạo cho nhân dân xã Hải Sơn, Bắc Sơn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại 2 xã đoàn đã trao tặng hơn 1 tấn gạo cho các hộ dân nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn của 2 xã. Hay như dịp tháng 4/2020, phường Hòa Lạc đã xã hội hóa trao tặng hơn 2 tấn gạo tới các gia đình người cao tuổi, trẻ mồ côi, gia đình có người khuyết tật, bảo trợ xã hội… trên địa bàn. Đây là một trong rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm bằng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của thành phố cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hướng về cộng đồng, nhằm giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Hà tặng gạo cho người nghèo, cận nghèo tại xã Hải Sơn.
Lãnh đạo TP Móng Cái và doanh nghiệp Ngọc Hà tặng gạo cho người nghèo, cận nghèo tại xã Hải Sơn, tháng 6/2020.

TP Móng Cái đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, thu nhập, chính sách với người có công; xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã chi cho đầu tư phát triển là 1.521 tỷ đồng, chiếm 35% tổng chi ngân sách toàn thành phố trong 5 năm qua.

Đặc biệt, Móng Cái đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 135, Đề án 196. Thành phố đã huy động được sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; phát huy được vai trò chủ thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng, người dân; huy động được tổng thể các nguồn lực xã hội. Qua 5 năm thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 đã tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, nhất là về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo được chuyển biến lớn về nhận thức, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 đã cải thiện và nâng cao một cách thực chất điều kiện sống của hộ nghèo, cận nghèo và người dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các xã, thôn thuộc Chương trình 135, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc trên địa bàn. Đến cuối năm 2018, hai xã Hải Sơn, Bắc Sơn đã được công nhận, đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, hoàn thành trước 2 năm so với lộ trình Đề án 196 của tỉnh.

Hằng năm, rất nhiều lao động của TP làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hải Yên. Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, TP Móng Cái).
Hàng năm, rất nhiều lao động của thành phố làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hải Yên. (Trong ảnh: Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long - KCN Hải Yên, TP Móng Cái).

Thành phố cũng quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; xây dựng quỹ “Vì người nghèo”,  trong 5 năm gần đây xây mới và sửa chữa 172 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Hàng năm, huy động xã hội hóa kinh phí tặng 3.500 suất quà/năm, hỗ trợ tết cho 100% đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Song song với đó, công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề gắn với giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Thành phố đã hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành dịch vụ, du lịch, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn và thu hút tuyển dụng lao động vào khu công nghiệp. Trong 5 năm qua, bình quân hàng năm giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng số lao động ước đến năm 2020 đạt 73,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 665 hộ (2,63%) năm 2015 xuống còn 36 hộ (0,12%) năm 2019, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Trung Thành
 

.
.
.
.
.
.
.
.