Khẳng định vị thế PCI - nhìn từ góc độ tư pháp

Thứ Năm, 25/06/2020, 14:53 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu và là năm thứ 3 liên tiếp nhận cúp quán quân trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong kết quả đó, có những đóng góp không nhỏ từ nỗ lực của ngành Tư pháp.

Sở Tư pháp phối hợp cùng các ngành tổ chức nghị tuyên truyền, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Ba Chẽ, tháng 4/2019. Ảnh:
Sở Tư pháp phối hợp cùng các ngành tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Ba Chẽ, tháng 4/2019. Ảnh: Viết Quỳnh (Sở Tư pháp)

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối theo dõi 2 chỉ số thành phần PCI gồm: Tính minh bạch; Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Trong đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì 3 tiểu chỉ số thành phần trong chỉ số “Tính minh bạch” là Tiếp cận tài liệu pháp lý, cần có “mối quan hệ để có được các tài liệu của tỉnh, dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với các quy định pháp luật của Trung ương và 2 tiểu chỉ số thành phần trong chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” là hệ thống pháp luật có cơ chế giúp doanh nghiệp tố cáo cán bộ nhũng nhiễu, các cơ quan trợ giúp pháp lý tại tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng để khởi kiện. Ngoài ra, Sở Tư pháp được giao chủ trì 4 tiểu chỉ số trong chỉ số thành phần do các đơn vị khác làm đầu mối.

Tính minh bạch là chỉ tiêu có trọng số cao (chiếm 20%) và ảnh hưởng lớn tới kết quả chỉ số PCI tổng hợp. Theo nghiên cứu, điểm số trong lĩnh vực tính minh bạch không chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê mà tác động của nó tương đối lớn. Tăng hay giảm một đơn vị trong chỉ số 10 điểm có thể dẫn đến mức tăng 6,5% đầu tư của doanh nghiệp… Đây có lẽ được coi là yếu tố chính thúc đẩy đầu tư. Do đó, cần phải đặc biệt quan tâm tới việc minh bạch hóa các tài liệu kế hoạch, minh bạch, số hóa hệ thống dữ liệu, các tài liệu pháp lý như quyết định, nghị định và đảm bảo khả năng tiếp cận các tài liệu của tỉnh, của người dân, doanh nghiệp được dễ dàng, hiện đại hóa, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu trên trang web của tỉnh. Trong khi đó, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự là chỉ số đo lường chỉ số lòng tin của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh, các thiết chế pháp lý được xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại, tố cáo các hành vi sai phạm, nhũng nhiễu của cán bộ công quyền ở địa phương. Việc xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. 

Lãnh đạo Sở Tư pháp khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong
Lãnh đạo Sở Tư pháp khen thưởng các tập thể, đơn vị thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PCI năm 2019.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều biện pháp để đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao chủ trì trong bộ chỉ số PCI để có các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện, góp phần cải thiện thứ hạng đối với 2 chỉ số trên. Cũng từ kế hoạch xây dựng, Sở phân công cụ thể các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI, giao lãnh đạo Sở phụ trách kiểm tra, giám sát.

Sở thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật của tỉnh và trung ương. Cùng với đó, cập nhật, công khai tên, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ, số điện thoại của các tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên Cổng thông tin thành phần Sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng... để doanh nghiệp dễ tiếp cận, biết sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị loại bỏ những nội dung không phù hợp với quy định hoặc gây khó khăn, phiền hà cho các doanh nghiệp, cá nhân; từ đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn các nhà đầu tư. Trong năm 2019, ngành Tư pháp đã thẩm định 78 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 2 văn bản QPPL; cập nhật 43 văn bản QPPL do tỉnh ban hành lên hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản quốc gia; hoàn thành hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018...

Sở Tư pháp còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đối thoại, tọa đàm với các doanh nghiệp nhằm kịp thời cung cấp các thông tin, chính sách, quy định của pháp luật mới ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận tài liệu pháp lý, áp dụng quy định của pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Năm 2019, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại các địa phương; tổ chức tập huấn kiến thức cho 100 người là cán bộ quản lý các hợp tác xã về hợp đồng kinh tế và hồ sơ tiếp cận vay vốn; biên soạn, đăng tải phát hành 12 loại tờ gấp với số lượng 66.400 tờ về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; duy trì chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh...

Với những giải pháp đó, năm 2019 điểm chỉ số Tính minh bạch và chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đều tăng; trong đó xếp hạng của chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” tăng 37 bậc, từ Top 10 tỉnh cuối cả nước trong năm 2018  vươn lên Top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước năm 2019; xếp hạng của chỉ số thành phần “Tính minh bạch” tăng điểm, tiếp tục nằm trong Top 5 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Bám sát và thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 8/3/2020; Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, triển khai các hoạt động cụ thể nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số, góp phần đạt mục tiêu chung PCI năm 2020 của tỉnh: Tiếp tục giữ vững vị trí số 1.

Thanh Hoa

Tin liên quan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.