Tiếp tục hỗ trợ BHYT cho người dân các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK

Thứ Hai, 04/05/2020, 18:34 [GMT+7]
.
.

Người dân sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 có được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) nữa không, là vấn đề được nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm gửi tới HĐND các cấp trong thời gian qua.

Năm 2017, Quảng Ninh triển khai thực hiện đề án Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện  ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 196). Thực hiện Đề án 196, đến nay tỉnh đã chi hơn 1.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện các dự án, công trình, phần việc trọng tâm. Kết thúc năm 2019, có 12 xã, 18 thôn ĐBKK còn lại của tỉnh hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK (trước 1 năm so với lộ trình đề ra).

Cán bộ BHXH huyện Bình Liêu hướng dẫn người dân làm thủ tục liên quan đến BHYT.
Cán bộ BHXH huyện Bình Liêu hướng dẫn người dân làm thủ tục liên quan đến BHYT.

Đầu tháng 1/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2019, theo đó tỉnh hoàn thành việc báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để phê duyệt trước ngày 30/4/2020. Như vậy năm 2020, việc Quảng Ninh không còn xã, thôn ĐBKK sẽ được chính thức phê duyệt bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thay thế cho Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn ĐBKK; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 hiện đang còn hiệu lực.

Căn cứ khoản 9, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về nhóm đối tượng được NSNN đóng BHYT: “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội ĐBKK; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác” thì giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh không còn đối tượng người dân đang sinh sống tại các xã, thôn có điều kiện kinh tế- xã hội ĐBKK được NSNN đóng BHYT.

Tuy nhiên, để tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đối với các xã, thôn mới hoàn thành Chương trình 135, cụ thể hóa để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo tính bền vững sau khi các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135, tỉnh vẫn tiếp tục giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tham mưu chính sách hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, trong đó có chính sách hỗ trợ về thẻ BHYT cho phù hợp.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một giải pháp để thu hút người dân tham gia BHYT. Trong ảnh: Bác sĩ Trung tâm y tế Đông Triều khám, chữa bệnh cho người dân.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là giải pháp để thu hút người dân tham gia BHYT. (Trong ảnh: Bác sĩ Trung tâm Y tế TX Đông Triều khám, chữa bệnh cho người dân)

Hiện tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có báo cáo và UBND tỉnh có Tờ trình đề xuất Tỉnh ủy có chủ trương chỉ đạo, HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về “Bố trí nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đối với các xã, thôn mới ra khỏi diện ĐBKK, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025” vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, là cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt đề án Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đối với các xã, thôn mới ra khỏi diện ĐBKK, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025 (cụ thể hóa để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và cụ thể hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với các xã, thôn mới ra khỏi diện ĐBKK, xã biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025).

Việc người dân sinh sống tại các xã, thôn ĐBKK được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ về thẻ BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhóm đối tượng này, giúp họ thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Thu Trang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.