Hội thảo trực tuyến về xây dựng xã hội học tập

Thứ Tư, 20/05/2020, 16:41 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/5, tại TP Hạ Long, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Theo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh, những năm qua, phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Năm 2019, toàn tỉnh có 71% gia đình, 62% dòng họ, 81,8% cộng đồng, 82,7%  đơn vị đạt các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Tham gia hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận liên quan đến một số nội dung như: Xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập; xây dựng cộng đồng học tập cấp xã; ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học…

Các đại biểu trình bày tham luận ở các điểm cầu trong tỉnh.
Các đại biểu lắng nghe một số tham luận ở các điểm cầu trong tỉnh.

Hội thảo được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tạo bước đột phá, đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, vững chắc. Từ đó, góp phần xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, để sớm xây dựng thành công tỉnh học tập, thích ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.