Đổi mới truyền thông về BHXH

Thứ Năm, 21/05/2020, 17:37 [GMT+7]
.
.

Nhờ tập trung đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, thời gian qua nhiều chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về BHXH đã được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. 

Cán bộ BHXH TP Uông Bí tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho tiểu thương tại chợ Trưng Vương.
Cán bộ BHXH TP Uông Bí tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho tiểu thương tại chợ Trưng Vương.

Trong thời gian qua, công tác truyền thông về BHXH được ngành BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều giải pháp, qua đó khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH;  động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động. Công tác thông tin, truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp; tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan BHXH.

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - BHXH tỉnh được thành lập từ 1/1/2020 nhằm đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tình hình mới.
Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - BHXH tỉnh được thành lập từ 1/1/2020 nhằm đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tình hình mới. Ảnh: Dương Trường

Thông tin tuyên truyền được tiến hành chủ động, thường xuyên; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch; coi trọng thông tin, tuyên truyền trực tiếp đến người thụ hưởng chính sách; lấy đối tượng tuyên truyền làm trung tâm, trong nhóm đối tượng tuyên truyền là nhân dân, chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngành tập trung đổi mới nội dung với nhiều hình thức tuyên truyền: Pano, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động; phát tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang; qua hệ thống đại lý thu, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về các chính sách BHXH.

BHXH tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đoàn thể, sở, ngành của tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Thông qua việc ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền, các đơn vị triển khai theo từng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đảm bảo việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến được tất cả các nhóm đối tượng bằng nhiều hình thức.

Truyền thông về BHXH được đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức.
Truyền thông về BHXH được đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức.

Đồng thời, ngành chú trọng truyền thông qua các nền tảng công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông; liên kết giữa các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, fanpage của địa phương với trang thông tin điện tử của BHXH, các trang mạng xã hội như facebook, zalo, tin nhắn, nhằm truyền thông đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa. Chú trọng khai thác các tính năng tương tác với đối tượng của các nền tảng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người lao động và nhân dân.  

Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo mọi hoạt động nổi bật của ngành, các thông tin về chế độ chính sách BHXH được đăng tải kịp thời để cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH cũng như toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện. Chỉ tính trong tháng 4/2020, BHXH tỉnh đã thực hiện đăng tải 70 tin, bài; 5 Motion graphic về các chế độ BHXH trên Cổng Thông tin điện tử và fanpage của đơn vị.

Nội dung tuyên truyền
Chú trọng tuyên truyền sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH.

Đặc biệt, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Thực hiện Đề án, BHXH tỉnh cũng xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2020, theo đó bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà đề án xây dựng.

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg về việc lấy tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.  Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, thu hút sự chú ý của các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người lao động và xã hội về những lợi ích của BHXH.

Mới đây, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1138/KH-BHXH tổ chức đợt cao điểm truyền thông “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tháng 5/2020 gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nội dung tập trung truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền, vận động có trọng điểm hướng vào nhóm đối tượng có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể, hộ gia đình làm nông nghiệp, trang trại, dịch vụ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi...

Trần Thanh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.