Điểm sáng xã Tiền An

Thứ Ba, 12/05/2020, 15:06 [GMT+7]
.
.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cộng với sự đồng lòng nhất trí của nhân dân nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại cho xã Tiền An sự thay đổi rõ rệt, nhất là khơi dậy tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của người dân trong xã, góp phần gắn chặt tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Các hộ dân thôn Vườn Chay (xã Tiền An) hiến đất làm tuyến đường nội đồng trong năm 2019.
Tuyến đường nội đồng ở thôn Vườn Chay, xã Tiền An(TX Quảng Yên) hoàn thành năm 2019 do các hộ dân trong thôn tình nguyện hiến đất.

Trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thôn văn hóa là một trong những phong trào Tiền An phát triển mạnh mẽ và thường xuyên nhất. Năm 2018, xã có 10 thôn được công nhận thôn văn hóa thì đến hết năm 2019 có 14/16 thôn văn hóa.

Ở các thôn văn hóa, đời sống kinh tế đều ổn định và từng bước phát triển. Cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tích cực. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn. Phong trào văn hóa, thể thao, y tế giáo dục được chăm lo. Môi trường cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương pháp luật được thực hiện.

Nhân thôn Vườn Chay tham gia đóng góp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trong thôn.
Các tổ chức, cá nhân trong thôn Vườn Chay, xã Tiền An (TX Quảng Yên) cũng tham gia đóng góp để hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo Hoàng Thị Bọt.

Tiêu biểu như thôn Vườn Chay là thôn điển hình của xã trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với nhiều năm liền duy trì danh thiệu thôn văn hóa và tỷ lệ hộ “Gia đình văn hóa” luôn đạt cao. Năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị thôn văn hóa, tỷ lệ hộ “Gia đình văn hóa” đạt trên 94%.

Các đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Cùng với đó, tích cực tham gia hiến hàng nghìn mét đất làm đường giao thông, đường nội đồng cũng như đóng góp tiền bạc, ngày công xây dựng các thiết chế văn hóa, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Ông Lương Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tiền An, cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; đồng thời, phân công trách nhiệm cho từng thành viên xuống cơ sở thôn hướng dẫn thực hiện; tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh của xã cũng như của thôn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện của Ban vận động cơ sở thôn để đảm bảo phong trào đi vào thực tiễn...

Ngày Chủ nhật xanh thu hút đông đảo sự tham gia của người dân trong xã Tiền An.
Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" thu hút sự tham gia tích cực của người dân trong xã.

Với việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Tiền An đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây đựng đời sống văn hoá ở cơ sở của TX Quảng Yên.

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 0,55%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 6,98%; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94,5%.

Điều đó khẳng định thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; thúc đẩy các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã ngày càng phát triển trong tiến trình hướng đến nông thôn mới nâng cao.

Thu Chung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.