Tỉnh Đoàn tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Hai, 20/04/2020, 17:08 [GMT+7]
.
.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong mùa dịch Covid-19, từ ngày 17/4, đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục tham gia hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tình nguyên viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính mức độ 3,4
Đoàn viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

Đội thanh niên tình nguyện tỉnh được thành lập với 25 đồng chí là cán bộ, đoàn viên thuộc Tỉnh Đoàn. Hằng ngày có ít nhất 3 tình nguyện viên trực, hỗ trợ đón tiếp người dân; hỏi về nhu cầu, hỗ trợ lấy số và hướng dẫn lên các quầy chuyên môn của các sở, ngành; giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, phát tờ rơi, hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân rà soát, scan, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sau khi người dân đã được hướng dẫn của các sở, ngành liên quan và có đầy đủ hồ sơ theo quy định....

Cùng với việc hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính công cấp tỉnh, năm 2020, Tỉnh Đoàn đặt chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết từ 20.000 đến 50.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh và phấn đấu có 100.000 đoàn viên, thanh niên, người dân, doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và có tài khoản công dân điện tử.

Bá Trinh (Tỉnh Đoàn)

.
.
.
.
.
.
.
.