Nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từ Đề án 2085

Thứ Bảy, 18/04/2020, 11:17 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã và đang thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có Đề án 2085. Sau hơn 2 năm triển khai, Đề án này đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phùn Tắc Coóng, thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu)
Ông Phùn Tắc Coóng, thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) được hỗ trợ téc nước sinh hoạt từ Đề án 2085.

Đề án 2085 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất như đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho các hộ nghèo vùng DTTS và miền núi. Qua đó, cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho các hộ, từng bước giảm dần khoảng cách chênh lệch về mức sống và các điều kiện phát triển, thụ hưởng dịch vụ xã hội cơ bản giữa thành thị và nông thôn vùng DTTS và miền núi. 

Triển khai thực hiện Đề án 2085, ngày 18/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020. Đề án triển khai tại 11 địa phương với trên 4.700 lượt hộ hưởng lợi, thời gian thực hiện 2 năm (2018-2019) với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 66 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 4.295 lượt hộ, với số vốn thực hiện được gần 60 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã thực hiện hỗ trợ 107 hộ về đất ở, hỗ trợ cho 31 hộ về đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 614 hộ dân, hỗ trợ về nước sinh hoạt cho 2.630 hộ tại 62 xã, 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2018, gia đình ông Phùn Tắc Coóng, thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu được lắp đặt 1 téc chứa nước sạch theo hỗ trợ từ Đề án 2085. Điều này có ý nghĩa lớn với gia đình ông, nhất là khi vào mùa khô. Ông Coóng phấn khởi chia sẻ: Trước đây, gia đình vẫn sử dụng nước sinh hoạt dẫn từ các khe, suối về, nhưng mùa khô thường không đủ để sử dụng. Bên cạnh đó là nguy cơ mất vệ sinh. Khi được chính quyền hỗ trợ téc nước inox, chúng tôi rất vui mừng, nhờ có nó mà gia đình tôi không còn lo chuyện thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa.

Nhiều hộ nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, vùng khó khăn của tỉnh được hỗ trợ nước sinh hoạt từ Đề án 2085. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều hộ nghèo, DTTS ở vùng miền núi, vùng khó khăn của tỉnh được hỗ trợ nước sinh hoạt từ Đề án 2085. Ảnh: Hoàng Giang

Cũng giống như ông Coóng, nhiều hộ dân vùng DTTS cũng đã và đang được hưởng lợi từ Đề án 2085. Nhờ các chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, cho các xã đặc biệt khó khăn của Trung ương, của tỉnh, đến nay đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn của xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) đã không còn nỗi lo nước không đảm bảo vệ sinh. 

Bà Triệu Thị Ba (thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc) chia sẻ: "Các công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng, hiện bà con chúng tôi không sợ thiếu nước hay bị bệnh từ nước không hợp vệ sinh như trước kia nữa. Bà con cũng không phải bỏ tiền ra để làm các công trình vì có Nhà nước hỗ trợ, giờ chỉ tập trung phát triển các mô hình kinh tế để thoát nghèo".

Có thể nói, Đề án 2085 bước đầu đã khẳng định tính thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện đáng kể diện mạo nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS, miền núi theo các chương trình, đề án của Trung ương và địa phương. Trong đó, ưu tiên giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ nghèo vùng DTTS, miền núi, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.