Hội LHPN tỉnh: Giám sát, phản biện xã hội thực chất, hiệu quả

Thứ Sáu, 17/04/2020, 08:55 [GMT+7]
.
.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tập trung tuyên truyền, triển khai bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vị thế của tổ chức Hội ở các cấp.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Vinh giám sát việc đảm bảo điều kiện lao động đối với công nhân nữ tại công ty Yazaki Hải Phòng.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Vinh giám sát việc đảm bảo điều kiện lao động đối với công nhân nữ tại công ty Yazaki Hải Phòng tháng 8/2019. Ảnh: Hằng Ngần

Từ năm 2018, Quảng Ninh đã có cơ chế, chính sách giám sát, phản biện thông qua việc ban hành chương trình thanh, kiểm tra, giám sát chung, trong đó có nội dung chuyên đề giám sát cụ thể của các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành của tỉnh. Vì thế, quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát của hội LHPN đã có sự phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hằng năm đều chủ động xác định nội dung ưu tiên cần giám sát, phản biện, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng đơn vị. Các chủ đề giám sát luôn đảm bảo gắn với quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và các vấn đề liên quan đến môi trường, VSATTP, pháp luật lao động nữ, vụ việc đơn thư kéo dài... 

Trong quá trình thực hiện, ngoài các hình thức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, một số hoạt động giám sát, phối hợp giám sát được hội phụ nữ các cấp thực hiện việc nắm bắt tình hình của hội viên và người dân thông qua “Diễn đàn lắng nghe ý kiến hội viên phụ nữ”. Cách làm này đã mang lại hiệu quả cao, phản ánh thực chất nhất về thực trạng tại thời điểm giám sát.

Năm 2018 và 2019, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát 3 chuyên đề về dịch vụ công của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo ATTP tại 130 trường học có bếp ăn, bữa ăn bán trú; việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ tại 35 doanh nghiệp (tỷ lệ lao động nữ chiếm 30% trở lên) có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Sau giám sát, hội đã kiến nghị 31 nội dung, nhiều nội dung đã được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương, cấp, ngành, đơn vị tiếp thu, khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn thực hiện phối hợp giám sát, phản biện 9 vụ việc đơn thư phức tạp kéo dài liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến phản biện đối với 5 văn bản luật, 2 dự thảo nghị quyết và các văn bản khác như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Dự án Phòng, chống mua bán người, kế hoạch hành động về bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020, đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ).
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia đoàn liên ngành kiểm tra VSATTP tại thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) tháng 9/2018. Ảnh: Hoàng Giang

Có được những kết quả trên, phải kể đến vai trò của người đứng đầu tổ chức hội trong việc tập hợp, bố trí lực lượng để thu thập thông tin, đánh giá thông tin đúng với bản chất từng vụ việc; đội ngũ cán bộ tham mưu không ngừng học hỏi, rèn luyện chuyên môn, kỹ năng, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan trọng hơn là sự chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy về chủ trương tiến hành giám sát, nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy, nhất là việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp. 

Thông qua đó, các báo cáo, kiến nghị sau giám sát và ý kiến góp ý phản biện của Hội LHPN tỉnh được các cấp, ngành cơ bản đồng tình, tiếp thu để bổ sung theo đúng quy định, góp phần đưa các văn bản luật, nghị quyết vào cuộc sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. 

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN nữ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phát huy dân chủ trong đóng góp ý kiến, phản biện xã hội. Đồng thời, với mục tiêu phát hiện, kiến nghị kịp thời những vấn đề tồn tại, bất cập và đề xuất chính sách đối với phụ nữ, hội sẽ chủ trì giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách lao động đối với lao động nữ tại các đơn vị dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh…

Vân Anh - Việt Dung (Hội LHPN tỉnh)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.