Hộ ông Nguyễn Đình Đức (Mông Dương) được công nhận 197,3m2 là đất ở

Thứ Năm, 23/04/2020, 13:17 [GMT+7]
.
.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về khiếu nại của mình, ông  Nguyễn Đình Đức, trú tại tổ 8, khu 1, phường Mông Dương đã có đơn lên tỉnh. Đơn của ông đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng xác minh, qua đó có giải quyết vụ việc kịp thời.

Cụ thể, ông Đức  có mảnh đất sử dụng từ trước năm 1980. Trong quá trình sử dụng, đến năm 1992, ông được UBND TX Cẩm Phả cấp giấy phép xây dựng, trong đó xác định diện tích xây dựng nhà là 35,5m2. Năm 2003, ông được UBND TX Cẩm Phả cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất (CNQSDĐ). Theo hồ sơ trên giấy đã cấp cho ông Đức có thể hiện tổng diện tích thửa đất thời điểm năm 2003 của ông Đức là 197,3m2, trong đó diện tích cấp giấy là 75,3m2, diện tích trừ hành lang đường sắt là 27,2m2, diện tích trừ hành lang đường 18A cũ là 95m2.

Năm 2011, khi tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, thì thửa đất của ông Đức tổng diện tích là 274,3m2. Ông Đức đã ký vào biên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng. Năm 2018, ông làm thủ tục xin cấp đổi CNQSDĐ. Theo sơ đồ hiện trạng xin cấp đổi giấy CNQSDĐ do Công ty CP Đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam, được UBND phường Mông Dương xác nhận tháng 6/2018 thì tổng diện tích hộ ông Đức hiện đang sử dụng là 282,2m2; trong đó diện tích cấp giấy CNQSDĐ là 75,3m2, diện tích xin cấp bổ sung là 206,9m2.

Một góc phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Ảnh: Phạm Tăng.
Một góc phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Ảnh: Phạm Tăng.

Qua quá trình sử dụng đất và hồ sơ cho thấy, ông Đức sử dụng thửa đất trước năm 1980, diện tích sử dụng có nhiều lần biến động. Đối với diện tích 197,2m2, gia đình ông Đức sử dụng từ năm 1997 (trước năm 1980); theo xác nhận của UBND phường Mông Dương, ranh giới của phần diện tích này không thay đổi với thời điểm cấp giấy phép xây dựng năm 1992. Đối với phần diện tích còn lại 84,9m2, gia đình ông Đức sử dụng từ thời điểm năm 2003 đến năm 2018. Ông đề nghị được cấp toàn bộ diện tích trên là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trước đề nghị của ông, UBND TP Cẩm đã có văn bản trả lời, trong đó xác định ngoài 75,3m2 đã được cấp giấy CNQSDĐ; diện tích tăng thêm là 206m2 chia thành 2 phần: 162,2m2 phải nộp tiền sử dụng đất; 44,7m2 không phải nộp tiền sử dụng đất. Ông không đồng ý và đã có đơn khiếu nại yêu cầu được cấp toàn bộ diện tích trên là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Quyết định giải quyết của UBND TP Cẩm Phả không chấp nhận đề nghị của ông và ông Đức tiếp tục khiếu kiện lên tỉnh.  

Qua xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, hộ ông Nguyễn Đình Đức được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế quản lý sử dụng từ thời điểm trước năm 1980 đến năm 2003 là 197,3m2. Đối với phần diện tích còn lại 84,9m2, ông Đức sử dụng sau thời điểm năm 2003 đến năm 2018, không phải phần đất của thửa đất hình thành trước năm 1980.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã có văn bản trả lời để làm rõ nguồn gốc, ranh giới phần diện tích 197,3m2 so với ranh giới giấy phép xây dựng năm 1992 và thời điểm bắt đầu sử dụng đất của ông Nguyễn Đình Đức. Theo văn bản trả lời của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV, thời điểm đưa tuyến đường sắt Cửa Ông- Mông Dương- Cao Sơn vào sử dụng là ngày 1/1/1988; như vậy, thời điểm bắt đầu sử dụng đất của ông Đức từ năm 1977, trước thời điểm có hành lang tuyến đường sắt trên.  Còn văn bản trả lời của Sở Giao thông vận tải chưa xác định thời điểm hình thành đường 18, đoạn qua nhà ông Đức. UBND phường Mông Dương khẳng định, phần diện tích 197,3m2 (phần diện tích đo đạc cấp giấy năm 2003) không tự thay đổi về ranh giới của giấy phép xây dựng đã cấp năm 1992; theo đó, UBND phường xác định được diện tích thực tế ông Đức sử dụng tại thời điểm cấp giấy năm 1992 là 197,3m2

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm 1 và điểm 2, Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai năm 2013; mục 3, Khoản 20, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ; Điểm a, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thửa đất có diện tích tăng thêm 84,9m2 của ông Nguyễn Đình Đức khi xem xét cấp giấy CNQSDĐ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bởi vậy, ngày 6/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Đức, trú tại tổ 8, khu 1, phường Mông Dương TP Cẩm Phả. Trong quyết định nêu rõ: Không chấp nhận khiếu nại của ông Nguyễn Đình Đức về việc yêu cầu được cấp giấy CNQSDĐ đối với toàn bộ diện tích 282,2m2 là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Quyết định cũng giao UBND TP Cẩm Phả hướng dẫn ông Nguyễn Đình Đức thực hiện việc cấp đổi theo đúng quy định (nếu ông Đức có nguyện vọng xin đổi giấy CNQSDĐ); hộ ông Đức được công nhận 197,3m2 là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất; đối với phần diện tích còn lại 84,9m2 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Cầm Khuê

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.