Bình Liêu: Nỗ lực bảo vệ môi trường nông thôn

Thứ Bảy, 18/04/2020, 19:50 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” và chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), Bình Liêu đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống, ăn ở hợp vệ sinh.

Trong 10 năm triển khai xây dựng NTM, Ban vận động tuyên truyền nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu huyện Bình Liêu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền được 900 buổi tại 104 thôn bản/khu phố với 14.340 lượt người tham gia. Đồng thời, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; “5 không - 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng đời sống văn hóa; phát động phong trào thu gom rác thải, vận động tuyên truyền trên tuyến biên giới, các cột mốc...

Người dân thôn Khe O, xã Lục Hồn tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: La Lành (CTV)
Người dân thôn Khe O, xã Lục Hồn tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: La Lành (CTV). Ảnh chụp tháng 11-2019
Quý I năm 2020, đã thực hiện 3 đợt cao điểm về vệ sinh môi trường tại 104 thôn bản, với trên 12.000 lượt người tham gia; tổ chức quét dọn trên 159km đường làng, ngõ xóm; trên 122m3 rác thải, cỏ dại được thu gom xử lý, 100% nhà văn hóa thôn/khu được quét dọn, chỉnh trang.

Cùng với đó, hàng năm huyện còn tổ chức các sự kiện như truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, Tết trồng cây, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, duy trì nền nếp ngày chủ nhật xanh là ngày toàn dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện; duy trì và nâng cao chất lượng 4 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại các xã Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Húc, Vô Ngại.

Nhờ đó, đường làng, ngõ xóm trên địa bàn luôn sạch đẹp, huyện cũng đã bê tông hóa được 49,25km/66,87km, đạt 73,7%; đầu tư hệ thống xử lý rác thải chung tại xã Vô Ngại và khu xử lý rác thải tại các xã; các cơ sở sản xuất chế biến dịch vụ cơ bản thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, thực hiện các mô hình điểm về triển khai xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và thôn xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, huyện đã cử cán bộ đến hướng dẫn quy cách xây dựng theo đề án mô hình điểm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Bằng cách làm này, từ năm 2018 đến nay, huyện đã hỗ trợ kinh phí xây dựng trên 1.600 nhà tiêu hợp vệ sinh, với trên 5 tỷ đồng; di chuyển trên 340 chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường cho các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng 21 bể xử lý rác thải, thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, có trên 96% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 17% hộ sử dụng nước sạch.

Tuyến đường dài hơn 800m lên khu Sán Chỉ (thôn Khe Mọi, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) được bê tông hóa trong năm 2019. Ảnh: Thu Chung
Tuyến đường dài hơn 800m lên khu Sán Chỉ (thôn Khe Mọi, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) được bê tông hóa trong năm 2019. Ảnh: Thu Chung

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bình Liêu cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Bởi lẽ, hiện nay tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh cơ bản (nhà vệ sinh, nhà tắm, bể nước) mới chỉ đạt 58%, mới có 1/7 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường (xã Hoành Mô). Huyện chưa đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện Bình Liêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Trung Thành

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.