Tọa đàm "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng"

Thứ Ba, 24/03/2020, 18:26 [GMT+7]
.
.

Chiều 24/3, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” và Hội nghị tổng kết chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, diễn đàn góp ý văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tham gia nhắn tin ủng hộ Quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” tại Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia. Qua đó, lan tỏa hiệu ứng tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ Quỹ
Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên nhắn tin ủng hộ Quỹ "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19".

Chương trình tọa đàm “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”, các đại biểu được lắng nghe chia sẻ của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, bí thư đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu về các nội dung triển khai chủ đề công tác năm 2020 đối với cán bộ, công chức các cơ quan thuộc Đoàn Khối. Vai trò của cán bộ Đoàn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Khối, những kinh nghiệm thực tế của cán bộ Đoàn cơ sở trong quá trình hoạt động.

Tọa đàm
Tọa đàm "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng".

Chương trình đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được giao lưu, đối thoại với lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lĩnh hội những chỉ đạo, định hướng mới của cấp ủy đối với công tác thanh niên; thảo luận, bàn giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cũng tại chương trình đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tạo diễn đàn cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Thương

.
.
.
.
.
.
.
.