Đông Triều: Phòng ngừa sai phạm từ công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Hai, 23/03/2020, 15:43 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Thị ủy Đông Triều được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Thị ủy Đông Triều kiểm tra công tác nhân sự, quy trình thực hiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ Công ty CP Gốm Đất Việt.
Thị ủy Đông Triều kiểm tra công tác nhân sự, quy trình thực hiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ Công ty CP Gốm Đất Việt.

Nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát (gọi chung là kiểm tra), tránh sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, Thị ủy Đông Triều đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất nội dung, chương trình kiểm tra của hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay đầu năm 2020, Thị ủy Đông Triều đã thống nhất ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của TX Đông Triều năm 2020 với những nội dung trọng điểm.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: Chương trình kiểm tra, thanh tra giám sát của thị xã được thực hiện đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, đối tượng, đảm bảo tiến độ, thời gian, quy trình. Trong đó, địa phương chú trọng công tác này đối với những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

HĐND TX Đông Triều giám sát việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất gạch, ngói trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Trường
HĐND TX Đông Triều giám sát việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất gạch, ngói trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2020 TX Đông Triều thực hiện gần 30 cuộc kiểm tra, thanh gia, giám sát tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, liên quan đến các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 và Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác đại hội đảng các cấp.

Trong đó, sẽ có nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, trực tiếp, thường xuyên, không báo trước nhằm tăng sự minh bạch, đánh giá đúng thực chất vấn đề. Đơn cử như Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Đông Triều sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Đây là một trong những nội dung được Thị ủy Đông Triều quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo mọi hoạt động của các cơ quan công quyền đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và từng bước cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Đông Triều kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu thi công cầu Triều. Ảnh: Mạnh Trường
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Đông Triều kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu thi công cầu Triều. 

Để đảm bảo cho đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc thành công tốt đẹp, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, thị ủy Đông Triều đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm tốt công tác nắm bắt công tác xây dựng nhân sự, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Thị Sen, Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thị ủy Đông Triều, cho biết: Ngoài những nội dung kiểm tra theo kế hoạch hằng năm, năm 2020, đơn vị có thêm nội dung mới, đó là kiểm tra công tác xây dựng nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng nội dung này, hiện đơn vị đã và đang tích cực triển khai kiểm tra để sớm hoàn thành, báo cáo Thị ủy. Công tác nhân sự đại hội được Trung ương quy định rất chặt chẽ bằng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Do vậy, nếu không rà soát, kiểm tra kỹ sẽ có những chi, đảng bộ có nhân sự rơi vào trường hợp người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan, như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với sự lựa chọn những nội dung, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, tin tưởng rằng công tác kiểm tra năm 2020 của Thị ủy Đông Triều sẽ đạt được những kết quả tích cực, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.