Đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Thứ Sáu, 13/03/2020, 17:57 [GMT+7]
.
.

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Bình Liêu còn 5,19%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,05% vào cuối năm 2020, Bình Liêu đã đưa ra nhiều giải pháp với phương châm: "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Người dân xã Đồng Văn đến UBND xã xác thực hộ nghèo để nhận các chính sách hỗ trợ
Người dân xã Đồng Văn đến UBND xã xác thực hộ nghèo để nhận các chính sách hỗ trợ, ngày 9/3/2020.

Là xã miền núi, biên giới, với đại đa số là thành phần dân tộc ít người, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều, tình hình phát triển KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, do đó xã Đồng Văn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền của xã đã chủ động, linh hoạt trong công tác giảm nghèo để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Theo ông Tằng Vằn Dào, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Văn: Đảng ủy xã đã lãnh đạo công tác giảm nghèo với các giải pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức, ý thức của người dân về giảm nghèo; lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ chương trình giảm nghèo để tạo việc làm cho lao động nghèo, các chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất...

Quyết tâm thoát nghèo của người dân cộng với việc tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ, chính là đòn bẩy quan trọng để Đồng Văn từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2018 vẫn còn cao với 125 hộ (chiếm 17,61%) và 203 hộ cận nghèo (chiếm 28,59%) thì đến nay đã giảm 91 hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm 87 hộ.

Tuyến đường liên thôn chạy qua bản Sông Móoc B (xã Đồng Văn) tạo động lực phát triển cho người dân của xã.
Tuyến đường liên thôn chạy qua bản Sông Moóc B (xã Đồng Văn) tạo động lực phát triển cho người dân của xã. Ảnh: Việt Hoa

Không chỉ riêng xã Đồng Văn, các xã trên địa bàn Bình Liêu đã chủ động, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, nhất là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chương trình mục tiêu về giảm nghèo đến các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo.

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã giải quyết cho 56 hộ nghèo, 69 hộ cận nghèo vay vốn. Các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, dự án khác đang triển khai ở địa phương như: Chương trình 135 với tổng nguồn vốn năm 2019 được phân bổ lên tới trên 154 tỷ đồng; tiếp nhận và phê duyệt 25 lượt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 19 hộ tham gia, kinh phí phê duyệt trên 4,2 tỷ đồng.

Năm 2020, huyện đặt chỉ tiêu giảm 160 hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo. Các xã đã triển khai xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các thôn, bản để phấn đấu.

Hộ ông Chu Văn Hoàng, thôn Ngàn Chi, xã Vô Ngại (áo xanh) được nhận các chính sách hỗ trợ cho người nghèo để xây dựng căn nhà mới.
Hộ ông Chu Văn Hoàng, thôn Ngàn Chi, xã Vô Ngại (áo xanh) được nhận các chính sách hỗ trợ cho người nghèo để xây dựng ngôi nhà mới.

Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; triển khai lồng ghép công tác giảm nghèo với Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện và các địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở...

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.