Đại đoàn kết toàn dân

Hòa giải từ cơ sở

Thứ Bảy, 14/03/2020, 06:39 [GMT+7]
.
.

Hoạt động hòa giải  là yếu tố quan trọng góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của nhà nước và nhân dân. Đội ngũ cán bộ MTTQ trong tỉnh đã và đang tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Cán bộ xã Đại Bình tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư của thôn Nhâm Cao, giúp người dân hiểu rõ quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
Cán bộ xã Đại Bình (huyện Đầm Hà) tuyên truyền cho người dân thôn Nhâm Cao về Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo thống kê của Sở Tư pháp, toàn tỉnh hiện xây dựng được gần 1.600 tổ hòa giải ở khắp các khu phố, thôn, bản, tổ dân, với gần 9.000 hòa giải viên (mỗi thôn có 1 tổ hòa giải từ 3-7 thành viên), hoạt động đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn. Hoạt động hòa giải ở cơ sở hầu hết đều do cán bộ các tổ chức đoàn thể, người uy tín ở khu dân cư đảm nhận.

Để đảm bảo đội ngũ này hoạt động hiệu quả, các xã, phường, thôn, bản, khu phố rất chú trọng triển khai thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở: Xây dựng tổ hòa giải; xác định rõ trách nhiệm của mặt trận và chính quyền các cấp trong tổ chức hoạt động này... Trên cơ sở hướng dẫn của phòng tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với ban thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp thường xuyên rà soát, thống kê số lượng tổ hòa giải hiện có; số lượng tổ viên đủ điều kiện trở thành hòa giải viên, cần được bổ sung, thay thế. Cơ cấu tổ hoà giải có tổ trưởng và các tổ viên do ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận lựa chọn, giới thiệu để nhân dân bầu và do UBND cùng cấp công nhận.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên, cho biết: Đội ngũ này là nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở, giải tỏa các bức xúc phát sinh trong cộng đồng dân cư, từ mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, đến những khúc mắc về xây dựng nông thôn mới, đất đai... Thông qua việc nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đội ngũ này kịp thời tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các hòa giải viên của phường Ninh Dương (TP Móng Cái) chủ động tìm hiểu thông tin phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở thông qua tủ sách pháp luật của xã.
Các hòa giải viên của phường Ninh Dương (TP Móng Cái) chủ động tìm hiểu thông tin phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở thông qua tủ sách pháp luật của phường.

Các cán bộ mặt trận, hòa giải viên luôn chủ động bồi dưỡng, trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật thông tin pháp luật để có thể hòa giải “thấu tình, đạt lý”, nhất là nắm chắc các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống. Cụ thể, phương thức hoà giải đôi khi không cần lập biên bản, chỉ thực hiện bằng lời nói trong trường hợp xảy ra tranh chấp nhỏ trong gia đình, hàng xóm, khi có những hành vi chưa đến mức bị xử lý hình sự, hành chính, như đánh nhau, va quệt xe cộ gây thương tích nhẹ, cãi nhau gây mất trật tự công cộng... Trong trường hợp tranh chấp về đất đai, công tác hòa giải được thực hiện bắt buộc do UBND cấp xã phối hợp MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện, làm cơ sở căn cứ khởi kiện tại toà án đúng quy trình (điều 202 Luật Đất đai năm 2013)...

Nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải, Ủy ban MTTQ cấp huyện đã tích cực chỉ đạo MTTQ các xã, ban công tác mặt trận thôn, bản, củng cố, kiện toàn, duy trì, hướng dẫn hoạt động hoà giải cơ sở đảm bảo theo quy định. Nhờ đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, chất lượng hòa giải được nâng lên, góp phần hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.