Tiên Yên: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững

Thứ Tư, 12/02/2020, 17:44 [GMT+7]
.
.

Huyện Tiên Yên có diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 75,8% tổng diện tích đất tự nhiên tại địa phương; có bờ biển dài, diện tích bãi triều lớn. Đây là lợi thế để huyện phát triển nông - lâm - thủy sản, hình thành các vùng sản xuất tập trung và các ngành dịch vụ, thương mại tổng hợp. 

Nông sản huyện Tiên Yên tham gia Hội chợ OCCOP Quảng Ninh Xuân 2020. Ảnh chụp ngày 23/1/2020
Nông sản huyện Tiên Yên tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2020, ngày 23/1/2020.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015- 2020”. Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa làm nền tảng để sau năm 2020 phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch; thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ, tổ chức lại sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả, chú trọng sản xuất – kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chiều sâu, bền chặt giữa doanh nghiệp với người sản xuất. Về mục tiêu cụ thể của Đề án là tăng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm, với cơ cấu kinh tế đến năm 2020 của ngành nông nghiệp đạt 42,5%.

Hiện thực hóa Đề án, huyện Tiên Yên đã triển khai tốt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch chiến lược làm nền tảng để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Đến nay, huyện đã hoàn thành và triển khai các quy hoạch chi tiết gồm: Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản nhuyễn thể ngoài đê, Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản xã Hải Lạng; Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu huyện, đồng thời điều chỉnh xong Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung... Cùng với đó, huyện đã Ban hành Quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước, bãi triều để nuôi trồng thủy sản, Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Cơ sở nuôi gà Tiên Yên của anh Hà Văn Tuấn tại thôn Nà Hắc, xã Hà Lâu đang phát huy hiệu quả. Ảnh chụp ngày 14/11/2019
Nông dân xã Hà Lâu phát triển mô hình nuôi gà cho hiệu quả cao.

Hiện toàn huyện có 64 trang trại được cấp giấy chứng nhận, gồm: 15 trang trại tổng hợp, 15 trang trại chăn nuôi 15 và 38 nuôi, trồng thủy sản, 1 trang trang trại lâm nghiệp và 1 trang trại trồng trọt. Toàn huyện có  21 HTX, 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung của huyện Tiên Yên bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Điển hình là trong lĩnh vực trồng trọt, huyện đã hình thành vùng trồng cây dong riềng tập trung với diện tích trên 170,5ha, vùng trồng cây cải xanh trên diện tích gần 90ha, vùng trồng khoai lang tại xã Đồng Rui trên diện tích 44,6ha... Tổng diện tích gieo, trồng năm 2019 toàn huyện đạt 6.123,3ha. Trong đó cây lúa đạt trên 3.441ha, ngô trên 992ha, cây có củ trên 853,6ha, cây mía 30,6ha, cây có hạt chứa dầu 253,5ha, cây rau, đậu 551,8ha. Tổng sản lượng lương thực của huyện năm 2019 đạt 20.478 tấn, tăng 5% so với năm 2018.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã phê duyệt và triển khai 127 dự án hỗ trợ chăn nuôi. Nhờ vậy đã tăng từ 2 cơ sở sản xuất giống gà năm 2015 lên 4 cơ sở năm 2019 với quy mô 5.000 con gà sinh sản, khả năng cung cấp 350.000 con giống/năm.

Số lượng gà Tiên Yên thương phẩm thực hiện trong năm 2019 đạt trên 385.000 con, xuất bán trên 77.000 con với sản lượng trên 1.540 tấn. Vùng chăn nuôi thủy cầm tại xã Đồng Rui cũng được tập trung phát triển. Nếu như năm 2015, địa phương này chăn nuôi được 13.000 con vịt thương phẩm và đẻ trứng thì đến năm 2019 đã tăng lên trên 16.500 con.

Nông dân xã Hải Lạng chuẩn bị cây keo giống để phát triển rừng cây lấy gỗ. Ảnh chụp ngày 5/1/2020
Nông dân xã Hải Lạng chuẩn bị cây keo giống để phát triển rừng cây lấy gỗ. Ảnh chụp ngày 5/1/2020

Đối với lĩnh vực thủy sản cũng đạt được nhiều kết quả từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Nếu như năm 2015, sản lượng nuôi trồng của huyện chỉ đạt 794,5 tấn thì hết năm 2019 đã đạt 3.980 tấn. Hiện toàn huyện có 339 tàu, thuyền khai thác và đánh bắt hải sản với sản lượng năm 2019 là trên 4.500 tấn...

Cùng với đó, kinh tế lâm nghiệp đã có sự khởi sắc thông qua các mô hình trồng cây lâm nghiệp, cây gỗ lớn, từ đó làm cho độ che phủ của rừng tăng từ 56,6% năm 2015 lên 58% kết thúc năm 2019.

Đồng chí Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: Tiên Yên đã cơ bản về đích những mục tiêu đặt ra Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020”.

Đến hết năm 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp của huyện đã tăng 9,5%, tăng 0,5% so với mục tiêu của Đề án; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21,5 triệu đồng/người năm 2015 lên trên 44 triệu năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, huyện sẽ chủ động đầu tư có chiều sâu để nâng cao giá trị sản phẩm gắn với đầu ra cho nông sản bền vững, hiệu quả hơn.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.