Móng Cái vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Thứ Ba, 25/02/2020, 15:15 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/2, TP Móng Cái, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Móng Cái.

Lãnh đạo TP Móng Cái, Sở TTTT và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế khởi động
Lãnh đạo TP Móng Cái, Sở TT-TT, Công ty CP Tiến bộ quốc tế khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Móng Cái.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Móng Cái là mô hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái. Theo đó, TP Móng Cái đã phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện 8 hợp phần tại Trung tâm Điều hành, gồm: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm trên địa bàn…

TP Móng Cái là địa phương đi đầu trong 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khai trương, vận hành thí điểm mô hình Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Móng Cái trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Lãnh đạo TP Móng Cái và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế ký biên bản hợp tác
Lãnh đạo TP Móng Cái và Công ty CP Tiến bộ quốc tế ký biên bản hợp tác.

Trong quá trình vận hành thí điểm, TP Móng Cái và Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) tiếp tục phối hợp điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các tính năng, hợp phần nhằm đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công, mang đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hữu Việt-Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.