Cô Tô: Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Thứ Bảy, 08/02/2020, 06:58 [GMT+7]
.
.

Rà soát, cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân, doanh nghiệp luôn được huyện Cô Tô nghiêm túc triển khai. Đến nay, 100% TTHC được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô.
Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát TTHC, UBND huyện Cô Tô đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Điển hình như các văn bản, công văn về ban hành quy định phối hợp liên kết trong việc giải quyết TTHC trong đăng ký kinh doanh, cấp phép kinh doanh có điều kiện giữa các phòng, ban, đơn vị;  triển khai thực hiện hồ sơ TTHC liên thông 3 cấp thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc... Đồng chí  Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh và huyện để tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian giải quyết TTHC liên quan đến các lĩnh vực trên địa bàn đã được cắt giảm đáng kể, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Đến nay, 100% TTHC trên địa bàn huyện Cô Tô được đưa vào giải quyết, niêm yết công khai tại Trung tâm HCC huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Riêng tại Trung tâm HCC, có 382 TTHC được đưa vào giải quyết, trong đó 292 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 90 thủ tục còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc. Đặc biệt, trong 382 TTHC giải quyết tại Trung tâm HCC huyện, có 206 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 99/382 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 276/382 TTHC cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

Giải quyết TTHC cho công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại thị trấn Cô Tô.
Giải quyết TTHC cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô).

Việc xây dựng quy trình giải quyết các TTHC được đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch lên Cổng thông tin điện tử huyện, trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn, tại Trụ sở Trung tâm HCC huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, các phòng ban chuyên môn. Đồng thời, tích hợp hệ thống Kios tra cứu thông tin tại Trung tâm HCC để giúp cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, các đơn vị, địa phương đã tăng cường trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử; chủ động giải quyết TTHC nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Với việc triển khai nhiều ứng dụng tiện ích, như nhắn tin SMS tự động miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, đến nay đã giúp tổ chức, cá nhân nắm được các thông tin về quá trình giải quyết TTHC, nộp phí, lệ phí trong quá trình giải quyết.

Đồng chí Dương Thị Phương, Giám đốc Trung tâm HCC huyện Cô Tô, cho biết: Hiện nay đơn vị đã hiện đại hóa công tác thu phí, lệ phí dịch vụ công tại Trung tâm, thay thế biên lai viết tay bằng thu phí điện tử qua hệ thống máy POS, bước đầu đã tạo được sự hài lòng, thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhiều phương thức thanh toán. Năm 2019 đã có 155 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán qua máy POS.

Để nâng cao trách nhiệm, giảm thời gian tối đa trong giải quyết TTHC, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Trung tâm HCC huyện triển khai sử dụng thêm con dấu thứ 2 theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả”.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, năm 2019, Trung tâm HCC huyện đã giải quyết trước và đúng hạn 8.035/8.063 hồ sơ, đạt 99,7%; trong hạn chưa giải quyết 28 hồ sơ, chiếm 0,3%. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, đã giải quyết trước và đúng hạn 3.208/3.212 hồ sơ, đạt 99,88%. Qua hòm thư góp ý và đường dây nóng đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã không tiếp nhận được kiến nghị của công dân liên quan đến giải quyết TTHC.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.