Cẩm Phả: Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Thứ Sáu, 14/02/2020, 13:08 [GMT+7]
.
.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được TP Cẩm Phả xác định là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ này luôn được thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần hoàn thành tốt chủ đề công tác năm 2020, thúc đẩy 3 khâu đột phá chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả trao quyết định quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và Phó trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố Cẩm Phả
Lãnh đạo TP Cẩm Phả trao quyết định bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Thành ủy và Phó trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Cẩm Phả. Ảnh: Thùy Dung (CTV)

Hằng năm, TP Cẩm Phả chủ động khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ theo quy hoạch, nhằm phát huy năng lực của đội ngũ. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, sở, ban, ngành, thành phố tổ chức. Riêng năm 2019, thành phố đã mở 32 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 6.333 lượt học viên, phối hợp duy trì 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 147 học viên, mở 2 lớp giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho 60 học viên, 5 lớp bồi dưỡng chính trị hè theo hình thức trực tuyến cho 2.731 học viên. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu đòi hỏi đặt ra từ thực tiễn để tập trung thực hiện cho phù hợp với địa phương. 

Xác định công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Năm 2019, thành phố đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 26 lượt cán bộ giữ chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 37 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường THCS, tiểu học, mầm non. Thành phố đã chủ động tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó, tăng cường bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh người đứng đầu như: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 6 phường, xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 10 phường, xã; giảm 10% biên chế cán bộ, công chức cấp xã so với định mức khung của Trung ương; cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và nhân viên kế toán các trường học, xã hội hóa các trường, lớp mầm non ngoài công lập... Cẩm Phả thực hiện bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương tại 12/16 phường, xã, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cùng với đó, Cẩm Phả đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chủ động đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Thành phố duy trì thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CBCCVC từ thành phố đến phường, xã. 

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết: Đội ngũ CBCCVC là lực lượng nòng cốt triển khai các nhiệm vụ của địa phương, do đó năm 2020, thành phố lựa chọn nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC làm chủ đề công tác năm. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn tinh giản biên chế với nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC. Tổ chức, đánh giá, phân loại CBCCVC đảm bảo thực chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, nhất là người thiểu số có đủ phẩm chất, năng lực, chính trị; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nâng cao chất lượng về mọi mặt, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp. Thành phố chỉ đạo các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để CBCCVC đổi mới, sáng tạo trong công việc. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Từ đó, không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Cao Quỳnh 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.