Cách truy cập video hướng dẫn học sinh Tiểu học ôn tập kiến thức tại nhà

Thứ Năm, 20/02/2020, 10:55 [GMT+7]
.
.

Để hỗ trợ học sinh ôn tập, tự học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sản xuất video hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức tại nhà.

Các em học sinh và các bậc phụ huynh hướng dẫn cho con học truy cập vào các link dưới đây:

* Video hướng dẫn ôn tập lớp 2:

- Môn Tiếng Việt lớp 2:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-viet-lop-2-2471706/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=304

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/2811307782437023/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=drfMhZTiO3Q

- Môn Toán lớp 2:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-toan-lop-2-on-tap-dang-toan-bai-toan-ve-nhieu-hon-2471861/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=312

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/194733088409006/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H4gwZvFd-04&t=15s

* Video hướng dẫn ôn tập lớp 3:

- Môn Tiếng Việt lớp 3:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-viet-lop-3-2471709/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=302

+ Facebook:  https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/267993130865571/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wJV8UCAY8No

- Môn Toán lớp 3:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-toan-lop-3-2471708/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=305

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/1599541626869773/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yl5Ca5dKb_o

* Video hướng dẫn ôn tập lớp 4:

- Môn Tiếng Việt lớp 4:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-viet-lop-4-2471711/

+ Cổng TTĐT:  https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=303

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/153119345677225/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e2XG6CMTK-A

- Môn Tiếng Anh lớp 4:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-lop-4-2471753/

+ Cổng TTĐT:  https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=306

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/335386590683645/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TcAGxLaYLNs&t=4s

* Video hướng dẫn ôn tập lớp 5:

- Môn Tiếng Việt lớp 5:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-viet-lop-5-2471712/

+ Cổng TTĐT:  https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=300

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/2885649774829884/

+ Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=jL3aEEBuCPg&t=12s

- Môn Toán lớp 5:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-toan-lop-5-2471710/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=301

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/275645416745143/

+ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-rWEO33oQtg

- Môn Tiếng Anh lớp 5:

+ Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/video/202002/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-lop-5-2471713/

+ Cổng TTĐT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/danh-sach-videoclip.aspx?VideoID=307

+ Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/videos/282526072722737/

+ Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=aZ6VlKZe_2Y

Tiếp tục cập nhật...

.
.
.
.
.
.
.
.