BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội

Thứ Năm, 20/02/2020, 07:55 [GMT+7]
.
.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2019, BHXH tỉnh đã đề ra những giải pháp trọng tâm trong năm 2020 là nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Từ 1/1/2020, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng -BHXH tỉnh được thành lập, sẽ đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng diện bao phủ chính sách an sinh.
Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - BHXH tỉnh được thành lập từ 1/1/2020 nhằm đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Năm 2019, BHXH tỉnh được đánh giá hoàn thành tốt các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao. Cụ thể, công tác thu đạt 5.505 tỷ đồng; tổng số nợ đọng BHXH còn 106 tỷ đồng, bằng 1,93% so với tổng thu. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng đột biến, như: Tham gia BHXH bắt buộc là 241.323 người; tham gia BHXH tự nguyện là 10.526 người; tham gia BHTN là 229.445 người; tham gia BHYT là 1.217.188 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,2% dân số tỉnh. BHXH tỉnh đã tiến hành bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 99,9% tổng số người tham gia; có 100% người tham gia BHYT được cấp thẻ theo quy định.

Công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN; chi khám chữa bệnh BHYT cho đối tượng tham gia được BHXH tỉnh thực hiện đúng, đủ theo quy định. Công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC được triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn ngành góp phần giảm từ 32 thủ tục xuống còn 27 thủ tục. Năm 2019, trong tổng số 110 công việc, BHXH tỉnh hoàn thành được 101 công việc; còn 9 công việc BHXH đang thực hiện. Tại Lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương 2019, BHXH tỉnh đứng thứ 13 trong tổng số 21 sở, ngành (tăng 2 bậc so với năm 2018).

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: “Năm 2020, BHXH tỉnh tích cực thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra trong năm; tiếp tục cải cách chính sách BHXH nhằm đáp ứng mục tiêu để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân”.

Người dân ghi thông tin cá nhân về giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long.
Người dân ghi thông tin cá nhân để giải quyết các thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long.

Cùng với đó, toàn ngành BHXH tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các bộ phận chức năng trực thuộc phối hợp sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện và tăng diện bao phủ BHYT đạt 95% dân số tỉnh. Qua đó, góp phần đạt tổng thu toàn ngành BHXH tỉnh năm nay xấp xỉ 6.000 tỷ đồng.

Ngành BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quy trình, nghiệp vụ của ngành vừa đảm bảo an toàn dữ liệu, tăng mức độ chính xác vừa giảm tối đa thời gian làm việc. Năm nay, BHXH tỉnh tăng cường kết nối trao đổi thông tin với cơ quan quản lý nhà nước, các ngành để giảm bớt yêu cầu hồ sơ, thủ tục, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng hiệu quả trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH với các ngành liên quan.

Năm nay, BHXH tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, đơn vị có số lao động tham gia BHXH chưa đầy đủ, mức tham gia không đúng quy định; kiểm tra giải quyết, thanh toán các chế độ BHXH, thanh quyết toán chi phí BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh để đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách BHXH theo quy định.

Song song với đó, BHXH tỉnh đổi mới công tác tuyên truyền hành vi, nhận thức để người sử dụng lao động và người lao động, nhân dân trong tỉnh hiểu được lợi ích, chính sách mà BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện mang lại cho bản thân mình, đáp ứng chính sách an sinh xã hội.

Theo ông Lê Đình Tuấn, BHXH tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVCLĐ toàn ngành theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả; chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang chức năng phục vụ, lấy người dân, đơn vị, doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, đáp ứng mức độ hài lòng của người dân, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dương Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.