Đông Triều tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ Năm, 19/12/2019, 15:37 [GMT+7]
.
.

Xác định làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) sẽ góp phần đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn; ngay từ đầu năm 2019, Đông Triều đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Các phòng ban chuyên môn của UBND TX Đông Triều phối hợp cùng UBND phường Mạo Khê
Đại diện phòng ban chuyên môn của UBND TX Đông Triều phối hợp cùng UBND phường  Mạo Khê đến gia đình ông Đoàn Đắc Chỉ, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê để giải quyết nội dung ông kiến nghị (ảnh chụp tháng 5/2019).

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Ban Tiếp công dân, Phó Chánh văn phòng UBND TX Đông Triều cho biết: "Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC như: Văn bản 2473/UBND ngày 05/11/2018 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 165/UBND ngày 23/01/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân; Văn bản số 284/UBND ngày 25/02/2019 phê bình Chủ tịch UBND các xã, phường không thực hiện tiếp công dân định kỳ... Hàng tháng, UBND thị xã còn tổ chức họp để rà soát, nghe báo cáo và chỉ đạo cụ thể về nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết từng vụ việc trong tháng. Biện pháp này đã khắc phục được tình trạng thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các xã, phường; từng bước khắc phục một số tồn tại phổ biến trong giải quyết đơn thư ở cơ sở như: Giải quyết đơn sai quy trình; xác minh sơ sài; kéo dài thời gian xác minh và không ban hành kịp thời văn bản trả lời, hoặc trả lời chung chung không rõ ràng để công dân khiếu kiện vượt cấp".

Cùng với đó, trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn đã có sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa các cơ quan chuyên môn, giữa UBND cấp xã và UBND thị xã. Đối với những vụ việc phức tạp, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu các văn bản xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên về phương hướng giải quyết; báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm các vụ việc, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết KNTC trên địa bàn.

Ngoài ra, căn cứ kết luận chỉ đạo của Thường trực Thị ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; UBND thị xã đã ban hành văn bản, xây dựng lịch công tác để tổ chức làm việc, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể; đồng thời có thông báo kết luận hàng tháng hay có những chỉ đạo cá biệt để giải quyết đối với từng vụ nhằm tăng cường trách nhiệm của người giải quyết và hạn chế được tình trạng đơn mới phát sinh vượt cấp, kéo dài.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, UBND thị xã trong việc tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị đã được nghiêm túc thực hiện. Chủ tịch UBND thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức đối thoại, xác minh tại thực địa để giải quyết một số vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Quá trình thực hiện luôn được cơ quan chức năng chú trọng xem xét kỹ hồ sơ, chứng cứ do người khiếu nại cung cấp để giải quyết theo hướng có lợi nhất cho người dân trên cơ sở các cơ chế, chính sách có liên quan. Đến nay các vụ việc phức tạp đã được giải quyết xong theo thẩm quyền của UBND thị xã hoặc có phương pháp giải quyết trong thời gian tới. Đơn cử, vụ việc của bà Trần Thị Mai, phường Xuân Sơn, đại diện cho 8 hộ dân khiếu nại liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp QL18A giai đoạn 1996-1998 và 2015-2017. Những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại của 8 hộ dân này đã được UBND thị xã phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, đặc biệt là Sở Tài nguyên - Môi trường để xem xét, tìm giải pháp. Đông Triều cũng chủ động rà soát, đề xuất hướng giải quyết, qua đó phát hiện GCNQSDĐ cấp cho các hộ không đúng diện tích. Thị xã đã giao cơ quan chuyên môn thẩm tra và thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho 8 hộ dân trên. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND phường Xuân Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ nguồn gốc, ranh giới sử dụng của thửa đất gốc, quá trình sử dụng của các hộ dân để lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

Theo kết quả rà soát, Đông Triều còn 6 vụ việc kéo dài, đông người (2 vụ việc trong kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh). Đến nay, các vụ việc đều đã có hướng giải quyết cụ thể, dứt điểm. Trong năm, cơ quan hành chính các cấp của thị xã đã tiếp 247 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 339 đơn, trong đó có 40 đơn khiếu nại và không có đơn tố cáo. Qua đó, cơ quan hành chính các cấp của thị xã đã giải quyết 27/37 đơn. Các đơn phản ánh, kiến nghị cũng được thị xã giao các phòng ban chuyên môn làm rõ, trả lời công dân.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.