Chấp nhận một phần khiếu nại của bà Phạm Thị Luyện (Vân Đồn)

Thứ Ba, 17/12/2019, 08:41 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, thực hiện Dự án Xây dựng quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên (huyện Vân Đồn), hộ bà Phạm Thị Luyện (trú thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) bị thu hồi 2.141,1m2 đất tại các thửa 16, tờ bản đồ GPMB số 4; thửa số 40 tờ bản đồ GPMB số 3; thửa số 1,40 tờ bản đồ GPMB số 4A. Tuy nhiên, không đồng ý với các phương án bồi thường đã lập, bà Luyện đã có đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền.

Phối cảnh Dự án Xây dựng quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên (huyện Vân Đồn)
Phối cảnh Dự án Xây dựng quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên (huyện Vân Đồn)

Trừ nghĩa vụ tài chính là đúng quy định

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND huyện Vân Đồn lập, phê duyệt; hộ ông, bà Phạm Văn Hùng - Phạm Thị Luyện được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 1,43 tỷ đồng, nhưng phải trừ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ (nộp ngân sách nhà nước) số tiền 161,6 triệu đồng.

Không đồng ý với phương án trên, bà Luyện có đơn và được UBND huyện Vân Đồn có Quyết định 2106/QĐ-CT không chấp nhận nội dung khiếu nại. Bà Luyện tiếp khiếu lên tỉnh với 2 nội dung: Đề nghị trả lại cho gia đình số tiền đã bị trừ nghĩa vụ tài chính và áp giá bồi thường khối lượng đất đắp bờ ao, bờ đầm theo phương pháp thủ công quy định tại phần II, Mục A, chương V Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đối với khiếu nại về việc trừ nghĩa vụ tài chính (liên quan đến thửa đất số 16 tờ bản đồ GPMB số 4), theo xác minh của Sở Tài nguyên - Môi trường, thửa đất được bà Nguyễn Thị Lý sử dụng từ năm 1978 vào mục đích trồng cây lâu năm. Năm 2000, bà Lý cho con trai là Phạm Văn Hùng (chồng bà Luyện) để xây dựng nhà ra ở riêng (việc cho đất nêu trên chưa được làm thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định).

Từ năm 2002 - 2003, ông Hùng xây nhà ở, công trình phụ và vườn trồng cây lâu năm. Từ thời điểm xây dựng để ở đến thời điểm thu hồi không bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm. Hộ ông Hùng chưa được UBND huyện Vân Đồn cấp GCNQSDĐ.

Năm 2012, Nhà nước đo vẽ thiết lập bản đồ địa chính, diện tích đất gia đình ông Hùng sử dụng được thể hiện tại thửa số 159, tờ bản đồ địa chính số 47, diện tích 609,1m2. Năm 2015, đo vẽ bản đồ hiện trạng để GPMB, thửa đất trên được xác lập tại thửa số 16, tờ số GPMB số 4, diện tích 605,8m2. Tại biên bản xác định ranh giới mốc giới và diện tích thửa đất ngày 01/01/2016 đã được bà Luyện và các hộ giáp ranh ký nhận với diện tích hiện trạng đang sử dụng nêu trên. Năm 2017, nhà nước thu hồi để thực hiện dự án, thửa đất trên có tổng diện tích 605,8m2, trong đó thu hồi 539,2m2, diện tích còn lại 66,6m2. Theo phương án bồi thường, phần diện tích 539,2m2 thu hồi tại thửa đất, 400m2 được xác định đất ở nông thôn và 139,2m2 xác định đất trồng cây lâu năm.

Đối chiếu với quy định tại điểm a, khoản 1, điều 7, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1, điều 100, Luật Đất đai thì trường hợp của hộ bà Luyện khi được cấp GCNQSDĐ phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Mặt khác, khoản 4, Điều 93 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP cũng quy định về việc trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất vào số tiền được bồi thường khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phần diện tích 400m2 của hộ gia đình bà Luyện được xác định là đất ở, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở năm 2000. Do đó khi lập phương án bồi thường, Chi cục Thuế huyện Vân Đồn đã ban hành văn bản xác định nghĩa vụ tài chính, trong đó xác định số tiền phải nộp ngân sách nhà nước gồm tiền sử dụng đất 160 triệu đồng và tiền lệ phí trước bạ 1,6 triệu đồng là đúng theo quy định.

Xem xét, vận dụng theo hướng có lợi cho người dân

Liên quan đến đề nghị được áp dụng theo phần II, mục A, chương V Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh đối với phần khối lượng đào đắp bờ ao, bờ đầm; theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập, phần đất đắp bờ ao, bờ đầm của hộ bà Luyện được UBND huyện Vân Đồn xác định đào đắp bằng máy, do đó áp dụng theo đơn giá 69.000 đồng/m3.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bà Luyện đã có đơn đề ngày 20/5/2019 với nội dung khẳng định việc đào, đắp ao bằng phương pháp thủ công của gia đình từ thời điểm năm 1997. Trong đơn cũng khẳng định việc đào, đắp được 5 người thực hiện gồm 3 người trong gia đình và 2 người họ hàng cùng thôn tham gia đào, đắp (một người đến nay đã chết). Đơn được một số nhân chứng xác nhận và đều cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai, xác nhận của mình. Đơn của bà Luyện đã được UBND xã Hạ Long chứng thực ngày 30/8/2019 với nội dung: “Các ông bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã cùng ký điểm chỉ vào văn bản này”.

Còn về phía UBND huyện Vân Đồn không có hồ sơ, tài liệu chứng minh được hộ gia đình bà Luyện đào bằng máy (không đào bằng phương pháp thủ công).

Mặt khác, tại Bản án số 05/2019/HC-ST ngày 19/4/2019 của TAND tỉnh xét xử vụ việc của ông Lê Văn Sâm, thôn 3, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn nhận định vụ việc tương tự như trường hợp của bà Luyện. Bản án có một phần nội dung xét xử, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Sâm đối với nội dung yêu cầu lập lại hạng mục đất đắp bờ ao bồi thường trong phương án là 69.000 đồng/m3 thành việc bồi thường công đào đắp bằng phương pháp thủ công theo Quyết định số 4234/2015/QĐ-UBND.

Do đó, UBND tỉnh nhận định nội dung khiếu nại đề nghị áp dụng cho gia đình bà Phạm Thị Luyện tại phần II, mục A, chương V, Quy định kèm theo Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh là có cơ sở, cần vận dụng theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Từ kết quả xác minh và các lý lẽ trên, ngày 27/11/2019, UBND tỉnh có Quyết định 4970/QĐ-UBND chấp nhận một phần khiếu nại của bà Phạm Thị Luyện về đề nghị được áp dụng bồi thường phần khối lượng đào đắp bờ ao, bờ đầm bằng thủ công, giao UBND huyện Vân Đồn lập bổ sung phương án bồi thường GPMB áp dụng đơn giá theo phần II, mục A, chương V Quy định kèm theo Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND. Đồng thời, không chấp nhận nội dung của bà Luyện đề nghị trả lại số tiền đã bị trừ nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước.

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.