Thi hành án dân sự: Đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết

Thứ Bảy, 30/11/2019, 17:00 [GMT+7]
.
.

Dù số lượng án tăng, nhưng năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh vẫn thực hiện vượt 7,93% về việc và 9,12% về tiền.

Theo đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, từ đầu năm, THADS 2 cấp đã xây dựng, triển khai và bám sát kế hoạch công tác đề ra. Đồng thời, có nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; củng cố kiện toàn các chức danh lãnh đạo và quyết liệt đẩy mạnh tiến độ giải quyết án. Trong đó, tập trung tổ chức thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thành lập tổ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tổ chức thi hành án các vụ việc phức tạp, giá trị thi hành lớn... Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và có sự chỉ đạo kịp thời.

Cục THADS tỉnh Quảng Ninh thi hành cưỡng chế tài sản tại Tp Cẩm Phả. Ảnh (Ảnh Chi cục THADS TP Cẩm Phả cung cấp)
Cục THADS tỉnh thi hành cưỡng chế tài sản tại TP Cẩm Phả, tháng 6/2019. Ảnh: Thanh Hoa

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã thụ lý 10.955 việc, tăng 67 việc so với năm 2018; trong đó đã giải quyết xong 7.302 việc (vượt 7,93% so với chỉ tiêu được giao). Về tiền đã thụ lý trên 1.650 tỷ đồng, đã giải quyết xong trên 276 tỷ đồng (vượt 9,12% so với chỉ tiêu được giao). Trong đó thi hành xong đối với khoản thu cho NSNN trên 9.000 việc, tương ứng với số tiền trên 192 tỷ đồng; thi hành đối với trách nhiệm dân sự của người thi hành án đang chấp hành tại các trại giam, nhà tạm giam trên 2.000 việc, tương ứng với số tiền trên 260 tỷ đồng; giải quyết án liên quan đến tín dụng, ngân hàng là 376 việc, tương ứng với số tiền trên 800 tỷ đồng. Trong quá trình thi hành án, cơ quan THADS 2 cấp đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn và chính xác, đúng quy định pháp luật trong việc xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện; cơ bản khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS theo quy định.

Công tác phối hợp giữa THADS với các đơn vị có liên quan tiếp tục được tăng cường và cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ. Trong năm, Cục THADS tỉnh đã phối hợp với Viện KSND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình thực hiện kiểm sát gắn với kiểm tra công tác THADS tại các chi cục. Cơ quan THADS 2 cấp phối hợp với tòa án, viện kiểm sát thống kê, rà soát các bản án tuyên không rõ để kịp thời yêu cầu giải thích (đã có 36 văn bản giải thích, đính chính, bổ sung). Việc giao tang vật, vật chứng với cơ quan công an; việc chuyển giao bản án, quyết định với tòa án… đều được phối hợp chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết án, nhất là thi hành xong nhiều vụ phức tạp, kéo dài.

Cơ quan chức năng cùng khu phố vận động, thuyết phục ông Đinh Xuân Văn tự nguyện thi hành bản án dân sự.
Chi cục THADS TX Đông Triều phối hợp với cán bộ khu phố vận động, thuyết phục ông Đinh Xuân Văn (phường Mạo Khê) tự nguyện thi hành bản án dân sự, tháng 6/2019.

Cục THADS tỉnh còn quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, giúp các chi cục THADS rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, vi phạm kịp thời, hạn chế việc kéo dài các vụ việc thi hành án trên địa bàn tỉnh. Cục củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, và kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức cố ý sai phạm trong hoạt động THADS.

Công tác thi hành án hành chính và việc theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan THADS bước đầu đi vào nền nếp. Đặc biệt, liên quan đến trách nhiệm công khai thông tin người không chấp hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính, mặc dù đây là một nhiệm vụ mới và khá nhạy cảm, song các cơ quan thi hành án của tỉnh đã triển khai đúng quy định, nghiêm túc, thực chất.

Với những giải pháp trên, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã kịp thời bảo vệ quyền lợi của công dân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hiểu Trân

 

.
.
.
.
.
.
.
.