Khiếu nại của ông Hà Văn Ninh không có cơ sở giải quyết

Thứ Ba, 12/11/2019, 13:07 [GMT+7]
.
.

Ông Hà Văn Ninh (trú tại thôn Giữa, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) có đơn khiếu nại Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Ninh”, đề nghị giữ nguyên đơn giá bồi thường về đất theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh...

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng

Sau khi UBND huyện Vân Đồn hoàn thành công tác GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng không Quảng Ninh, nhiều hộ dân trong vùng dự án có đơn kiến nghị về phương án bồi thường GPMB của UBND huyện Vân Đồn. Cụ thể nhiều hộ dân cho rằng tại cùng một vị trí, thời điểm nhưng phương án bồi thường chênh lệch nhau... Trong quá trình rà soát giải quyết các kiến nghị của các hộ dân, UBND huyện Vân Đồn nhận thấy trong Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh có sự bất cập, chưa phù hợp với thực tế về giá đất bồi thường tại vị trí nhà đất ông Hà Văn Ninh so với các hộ gia đình có đất bị thu hồi cùng tại một vị trí trong vùng dự án. Cụ thể theo phương án đầu hộ gia đình ông Ninh được bồi thường là 750.000 đồng/m2. Để đảm bảo công bằng, tránh kiến nghị so sánh giữa các hộ gia đình có đất bị thu hồi, ngày 9/10/2017, UBND huyện Vân Đồn có Văn bản số 2031/UBND đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vị trí giá đất bồi thường quy định tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh cho phù hợp.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh lại sau đó ngày 4/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2346/TNMT-ĐKĐĐ về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở bồi thường tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất giảm tiền bồi thường cho gia đình ông Hà Văn Ninh từ 750.000 đồng/m2 xuống 525.000 đồng/m2.

Qua rà soát các kiến nghị của các hộ dân trong cùng dự án, UBND huyện Vân Đồn và liên ngành xác định thửa đất của ông Hà Văn Ninh là thửa đất không bám đường liên thôn nhưng có lối đi riêng duy nhất từ đường liên thôn vào thửa đất có nhà ở (vì từ trục đường thôn vào nhà ông Hà Văn Ninh khoảng 90m là ngõ đi riêng của gia đình ông Hà Văn Ninh và vị trí của nhà ông Hà Văn Ninh không bám mặt đường thôn). Do đó, UBND huyện Vân Đồn và liên ngành đã thống nhất kiến nghị mức giá 525.000 đồng/m2 bồi thường cho gia đình ông Ninh là đúng quy định và phù hợp với thực tế về giá đất bồi thường tại thời điểm đó.

Trên cơ sở đó, ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể bồi thường giải phóng mặt bằng đã ban hành tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 “Về việc phê duyệt giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Ninh”. Tại Điều 1 của Quyết định có nội dung: Điều chỉnh lại tên cung đoạn tại mục 1.2 Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 là: Các thửa đất bám mặt đường thôn (từ nhà Nga Hùng đến hết ngõ vào nhà ông, bà Hà Ninh - Nguyễn Thị Khang và từ nhà ông Kim đến nhà ông Bùi Long).

Bổ sung: Tiết 1.7. Thửa đất ở của nhà ông, bà Hà Ninh - Nguyễn Thị Khang vào Mục 1, Phần I của Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh; giá 525.000 đồng/m2.

Không chấp nhận nội dung khiếu nại

Ngày 14/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời đại diện UBND huyện Vân Đồn, UBND xã Đoàn Kết và ông Hà Văn Ninh tham gia buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại ông Hà Văn Ninh không nhất trí dự thảo báo cáo kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường và có ý kiến:  Phần ngõ từ đường xóm vào nhà ông khoảng 90m là đường đi riêng của gia đình và do gia đình ông tôn tạo từ năm 1991; nếu UBND tỉnh vẫn giữ nguyên Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 thì đề nghị UBND huyện Vân Đồn phải xác định tính toán trả tiền chênh lệch thuế nhà đất cho gia đình ông vì gia đình đã nộp tiền thuế đất theo bảng giá đất hàng năm của UBND tỉnh quy định đến khi thu hồi đất và tính toán bồi thường đường vào nhà do gia đình ông tôn tạo.

Tuy nhiên căn cứ vào kết quả rà soát và các kiến nghị của các hộ dân trong cùng dự án, UBND huyện Vân Đồn và liên ngành, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đều xác định thửa đất của ông Hà Văn Ninh là thửa đất không bám đường liên thôn. Do đó, UBND huyện Vân Đồn và liên ngành đã thống nhất kiến nghị mức giá 525.000 đồng/m2 bồi thường cho gia đình ông Ninh là đúng quy định và phù hợp với thực tế về giá đất bồi thường tại thời điểm đó.

Như vậy, nội dung khiếu nại của ông Hà Văn Ninh khiếu nại Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể bồi thường GPMB đã ban hành tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh là không có cơ sở để giải quyết.

Về nội dung ông Hà Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền chênh lệch thuế nhà đất cho gia đình ông vì gia đình đã nộp tiền thuế đất theo bảng giá đất hàng năm của UBND tỉnh quy định đến khi thu hồi đất; xác định khối lượng để bồi thường, hỗ trợ phần đất đắp đường vào nhà do gia đình ông tự tôn tạo, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Vân Đồn xác minh, rà soát lại, đảm bảo đúng quy định, tránh thiệt thòi cho công dân.

Bảo An
 

.
.
.
.
.
.
.
.