Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC: Những kết quả ghi nhận

Thứ Ba, 05/11/2019, 07:38 [GMT+7]
.
.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, 9 tháng năm 2019, công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; những bức xúc, nổi cộm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định của pháp luật, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Điệp Văn Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Điệp Văn Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Năm Dân vận chính quyền 2019 ở Quảng Ninh tiếp tục được triển khai trên tinh thần nhiệm vụ và kết quả đạt được của năm 2018; trong đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Kinh nghiệm triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nhiều năm qua cho thấy, trách nhiệm người đứng đầu mỗi đơn vị có ý nghĩa rất lớn tác động và quyết định đến tình hình, kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC. Thực tế, nơi nào cấp ủy đảng lãnh đạo chặt chẽ, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết trực tiếp KNTC của nhân dân thì nơi đó tình hình ổn định hơn, KNTC cũng được giải quyết tốt hơn. Vì vậy, Năm Dân vận chính quyền 2019, đề cao trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được chỉ đạo, triển khai. Ngày 23/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1717-QĐ/TU (thay thế Quy định tạm thời số 1588-QĐ/TU ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy) về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Quyết định này quy định rõ: "Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và địa phương. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hằng tuần (một tháng 2 lần); đồng thời quy định rõ phạm vi tiếp dân, tiếp dân đột xuất, đối thoại trực tiếp với dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, KNTC của dân và phân công cơ quan tham mưu, giúp việc người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1718-QĐ/TU quy định quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 về tăng cường công tác quản lý đất đai, rà soát các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND “Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài”, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC làm Tổ trưởng, lãnh đạo các sở, ngành (Thanh tra tỉnh, TN&MT, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, LĐ-TB&XH, Xây dựng, Tài chính làm thành viên (có sự tham gia của MTTQ và các cơ quan khối), đến nay đã tiến hành rà soát đợt 2 (14/14 địa phương) để nghe địa phương báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết và thống nhất phương án giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể (theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh).

Lãnh đạo tỉnh nghiên cứu hồ sơ đất đai liên quan đến vụ việc khiếu nại của công dân.
Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành nghiên cứu hồ sơ đất đai liên quan đến vụ việc khiếu nại của công dân.

Nhiều chuyển biến tích cực

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong 9 tháng năm 2019 tiếp tục được nâng lên. Các địa phương đều phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Từ kỳ tiếp công dân 15/5/2019 đồng chí bí thư cấp ủy đã bố trí tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân để nắm bắt cụ thể nội dung vụ việc và có chỉ đạo sát sao với chính quyền.

Đa số các địa phương, thường trực cấp ủy, chính quyền đã tổ chức hội nghị để nghe phản ánh, kiến nghị của các đồng chí Bí thư, trưởng các thôn, khu phố về tình hình kiến nghị của cử tri, các đề nghị, kiến nghị phản ánh của công dân phát sinh trong khu dân cư mỗi quý/lần. Qua đó, trực tiếp giải đáp hoặc giao cho các ban, ngành có liên quan của địa phương để tập hợp hồ sơ và tập trung xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở. Nhiều huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại nhiều vụ việc trực tiếp ngay khi mới phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia có hiệu quả việc hòa giải, đối thoại tại các trung tâm hòa giải, đối thoại của TAND các cấp, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp huyện (đặc biệt tại những địa phương có nhiều đơn, thư) tiếp tục được rà soát, chấn chỉnh. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản bố trí những công chức nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm, tuân thủ pháp luật và đáp ứng được công việc ở từng vị trí công tác... Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2019, số lượt công dân, số đơn thư, số vụ việc đều giảm so với cùng kỳ năm trước; số vụ việc giải quyết xong đạt 88,51%.

Cán bộ hướng dẫn cho công dân thủ tục liên quan đến kiến nghị.
Cán bộ UBND TP Hạ Long hướng dẫn cho công dân trình bày nội dung kiến nghị.

Tiếp tục nâng cao dân chủ, kỷ cương

Qua rà soát cho thấy, nội dung KNTC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, chiếm trên 90% (thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khiếu kiện tranh chấp tại các dự án bất động sản)… Những nội dung này cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu tại cấp huyện. UBND tỉnh đã yêu cầu thời gian tới, các địa phương cần chủ động nắm tình hình và diễn biến trên địa bàn mình, tự xác định các nguyên nhân từng vụ việc KNTC đông người phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi. Trong xử lý công việc liên quan KNTC phải đảm bảo dân chủ, dân chủ hơn nữa, nhưng cũng kỷ cương, kỷ cương hơn, đặc biệt tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc của công chức cấp xã, phòng, ban cấp huyện và người đứng đầu đơn vị này trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết các thủ tục hành chính; đặc biệt, việc xác nhận nguồn gốc đất, giải quyết các thủ tục đất đai  bồi thường GPMB. Cơ quan Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Công an tỉnh... đặc biệt là các địa phương cần vào cuộc để có thể thay đổi căn bản tình hình, không để vì vấn đề KNTC gây mất ổn định tình hình ANTT; thực hiện đúng và tốt các quy định về  đối thoại, đặt ra liên tục từ cơ sở đến các cấp ở địa phương; cấp ủy, chính quyền vào cuộc, không khoán trắng việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại cho thanh tra, ban tiếp công dân. Địa phương nào nhiều vụ việc KNTC đông người, phức tạp chứng tỏ cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm.

Mọi KNTC phải được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, giải quyết đúng quy định, đối thoại, lắng nghe, giải quyết hợp lý, hợp tình để không tạo thành điểm nóng; cầu thị, nghiêm túc đánh giá sự việc theo đúng quy định của pháp luật. Việc đúng thì kiên trì thuyết phục, vận động người dân. Việc không đúng thì phải nghiêm túc sửa sai, khắc phục, không “ngoan cố”, không vì vấn đề nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ kia… mà không dám sửa sai.

Thanh tra tỉnh, đặc biệt các địa phương phải lập kế hoạch cụ thể về giải quyết các vụ khiếu kiện, tố cáo đông người phức tạp. Địa phương cần phân công rõ cơ quan chủ trì giải quyết từng vụ việc, phân công mỗi đồng chí trong thường trực cấp ủy chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, giải quyết một số vụ việc; đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm gắn với việc giải quyết KNTC này. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu kiện trên địa bàn; cần lập chương trình tiếp công dân, giải quyết vụ việc; không ỷ lại, khoán trắng cho một phó chủ tịch phụ trách. Tập trung chấn chỉnh, kiến nghị khắc phục các bất cập trong các chính sách pháp luật, nhất là vấn đề đền bù, GPMB. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, KNTC, nhất là những trường hợp khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn.

Điệp Văn Chiến (ChánhThanh tra tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.