TP Cẩm Phả: Xây dựng nền hành chính công công khai, hiện đại, minh bạch

Thứ Sáu, 18/10/2019, 15:16 [GMT+7]
.
.

Cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược quan trọng, do đó, Cẩm Phả luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính hướng đến một nền hành chính công công khai, hiện đại, minh bạch.

Cán bộ phường Cửa Ông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ phường Cửa Ông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Cẩm Phả đã đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động hiệu quả của Trung tâm Hành chính công thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 16 phường, xã. Đồng thời, rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai TTHC bằng nhiều hình thức khác nhau; tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Qua đó, hiện, số TTHC được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố là 377 thủ tục, trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 280 TTHC. Toàn bộ TTHC đều được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được chuyển vào phần mềm một cửa điện tử thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố, cơ quan chuyên môn, phường, xã. Bên cạnh đó, trong số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố có 237 thủ tục được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thành phố đã triển khai cho các đơn vị đăng ký bổ sung thêm con dấu thứ 2 để thực hiện hiệu quả việc phê duyệt và trả kết quả tại chỗ. Qua đó, từ 1/6/2019, Trung tâm Hành chính công thành phố đã chính thức sử dụng thêm con dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết TTHC trên 11 lĩnh vực (nhiều hơn so với địa phương khác) như: Tổ chức - nội vụ, tài nguyên - môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất... Việc triển khai con dấu thứ 2 đã giúp Trung tâm Hành chính công thành phố từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động “5 tại chỗ”.

Cán bộ khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn sử dụng máy tính tiếp nhận văn bản.
Cán bộ khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn sử dụng máy tính tiếp nhận văn bản.

Cùng với đó, TP Cẩm Phả đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, cá nhân về phương thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với dịch vụ bưu chính công ích. Hiện, thành phố đang xây dựng quy trình thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, từ đó, hỗ trợ tổ chức, công dân ứng dụng dịch vụ công để nộp hồ sơ đất đai, giảm bớt thời gian giải quyết TTHC khi thực hiện liên thông ở thành phố và phường, xã. Đến nay, Trung tâm Hành chính công thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC, hạn chế việc giải quyết hồ sơ quá thời hạn. Từ đầu năm đến nay, thành phố không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về TTHC.

Song song với cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương hành chính, chủ đề công tác năm, quy trình giải quyết TTHC tại 12 phường, xã. Thành phố thường xuyên ban hành các văn bản chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm CBCCVC có biểu hiện tiêu cực.

Đối với cải cách tài chính công, Cẩm Phả đã thực hiện khoán biên chế và kinh phí hành chính cho 100% phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và các phường, xã. Thành phố cũng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng báo chí, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, hội nghị, tiếp khách, máy vi tính, máy in, máy fax... Công tác cải cách tài chính công được thực hiện hiệu quả đã nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát của CBCCVC trong việc sử dụng kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cải cách hành chính. 

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.