Sở NN&PTNT: Đột phá từ cải cách hành chính

Thứ Ba, 15/10/2019, 08:44 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bám sát với các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

g
Cán bộ Sở NN&PTNT giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Từ đầu năm, Sở NN&PTNT chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát các chương trình, mục tiêu, kế hoạch cải cách hành chính của trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính trên các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thể chế, cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Sở NN&PTNT đang thực hiện giải quyết TTHC đối với 144 thủ tục; trong đó, 115 thủ tục cấp tỉnh đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Để việc giải quyết các TTHC của ngành được triển khai thuận lợi, Sở thường xuyên rà soát, nghiên cứu cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC ở các lĩnh vực. Đến nay, Sở đã cắt giảm tổng số thời gian giải quyết các TTHC từ trên 2.200 ngày theo quy định xuống còn 1.070 ngày, giảm gần 1.200 ngày giải quyết so với quy định.

Sở bố trí cán bộ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và đóng dấu trả hồ sơ giải quyết TTHC cho công dân ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Qua đó, tạo thuận lợi và giảm đáng kể thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Từ TX Quảng Yên vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Hà An), phấn khởi cho biết: "Hồ sơ TTHC của tôi được giải quyết tương đối nhanh chóng. Cán bộ Sở NN&PTNT đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thiện các thủ tục. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ và trả ngay kết quả tại chỗ đã tạo điều kiện cho người dân chúng tôi không mất nhiều thời gian chờ đợi, chi phí lưu trú để làm thủ tục".

Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách TTHC, Sở NN&PTNT đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ CBCCVC, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, Sở NN&PTNT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quản lý văn bản trên môi trường mạng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị. Hiện có trên 80% các văn bản, tài liệu được trao đổi giữa các đơn vị trong ngành NN&PTNT tỉnh qua phần mềm quản lý văn bản của Sở, hệ thống thư điện tử của tỉnh. Nhờ đó, Sở đã điều hành công việc có hiệu quả hơn, cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch, giải quyết các TTHC.

Ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, giải quyết đúng và trước thời hạn. Cùng với đó, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.